H40509z Hra na nástroj I

Hudební fakulta
zima 2016
Rozsah
2/0. 12 kr. 12 z 24. Ukončení: kz.
Vyučující
prof. Barbara Maria Willi, Ph.D. (přednášející)
MgA. Pavel Černý (přednášející)
RNDr. Josef Gerbrich (přednášející)
prof. MgA. Kamila Klugarová (přednášející)
doc. Ing. ThDr. Pavel Kopeček, Th.D. (přednášející)
prof. MgA. Zdeněk Nováček (přednášející)
Garance
Katedra varhanní a historické interpretace - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra varhanní a historické interpretace - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
EVER ( H40509l Hra na nástroj I )
Profesionální technická a hudební úroveň dle světových standartů, úspěšně vykonaná přijímací zkouška
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Osnova
 • Staré prstoklady, prstoklady 16. století, cvičení podle historických pramenů (Ammerbach 1573 a 1583), Diruta (1607), skladby s původními prstoklady - Erbach: Ricercar (16. stol.), Buchner: Quem terra pontus (16. stol.), Gibbons: Fantasia (kolem 1600)
  Úhoz u cembala - hra při klavesách, cvičení samostatnosti a pohyblivosti prstů, cvičení subtilní artikulace
  Základní informace o nástroji - mechanika, registrační možnosti
  Úvod do hry polyfonie - Frescobaldi: Fiori musicali, Froberger: Canzoni nebo Capricci, J.S. Bach: Wohltemperiertes Clavier I nebo II
  Úvod do hry arpeggia, rozložených akordů a tzv. #style luthé", technika hry s předržením tonů - J.S. Bach: Preludium C dur (WTC I), F. Couperin: Les Bergeries
  Úvod do specifických forem cembalového repertoáru - Préludes non mesuré (preludia bez taktových čar)
  Rejstříkování
Literatura
 • I. Ahlgrimm: Manuale der Cemalotechnik, Wien 1994. info
 • A. Cortot: Principes de la technique - 1. kapitola, Paris 1907. info
 • M. Lindley: Early Keyboard Fingerings, London 1992. info
 • M. Lindley: Ars Ludendi. Frühe deutsche Fingersätze für Orgel- und. info
 • Klavierinstrumente (1525-1625), Thelkow 1992. info
 • J. Mattheson: Critica musica, Hamburg 1722-25, Reprint Kassel 2000. info
 • W. Apel: The history of keyboard music to 1700, Bloomington 1967, 2001 (2). info
 • J. H. van der Meer: Cembalo, Musik in Geschichte und Gegenwart,. info
 • Sachteil Band 2, Kassel 1995. info
 • J. Sehnal: Hudba v českých d?jinách, Praha 1989. info
 • Krones, H. - Schollum, R. : Vokale und allgemeine Aufführungspraxis. Wien 1983. info
Výukové metody
přednáška a cvičení - aplikace nově získaných vědomostí v interpretaci
Metody hodnocení
klasifik.zápočet (klasifikovaná komisionální zkouška po zimním a letním semestru)
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2017.