H70074z Teorie obrazu

Hudební fakulta
zima 2015
Rozsah
1/1. 1 kr. 1 z 2. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Rodrigo Morales (přednášející)
Garance
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
EVER ( H70074l Teorie obrazu )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seznámit studenty se základními principy: vnímání obrazu, psychologie recipienta, sociologie a obrazová kultura, kontext, prostor, barva, figura, abstrakce, kompozice malířského, scénického, filmového obrazu, vývojové tendence.

Literatura
  • Aumont Jacques: Obraz, FAMU Praha. info
  • Plažewski, Jerzy: Filmová řeč, 1967, Orbis, Praha. info
  • Aumont, Jacques: La Mise En Scene, Editeur: De Boeck, Paris 2001, ISBN 2804135645. info
  • Szczepanik Peter: Nová filmová historie, Herrmann & synové, Praha 2004. info
Výukové metody
Přednáška+seminář
Metody hodnocení
Zimní semestr: písemná zkouška
Letní semestr: písemná zkouška
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021.