H60317Nz Seminář operní režie I

Hudební fakulta
zima 2015
Rozsah
2/0. 1 kr. 1 z 2. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Tomáš Studený, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Út 10:10–10:55 008, Út 11:00–11:45 008
Předpoklady
EVER ( H60317Nl Seminář operní režie I )
* Úspěšně vykonaná přijímací zkouška ke studiu operní režie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Osnova
  • Seznámení studentů se základními díly operní literatury, často v různých provedeních, pomocí videozáznamů spolu s následnou diskusí. Reakce studentů na přednesený teoretický úvod k připravovaným inscenacím starších kolegů. Aktivní zapojení studentů do diskusí se zvláštním zřetelem k soudobému opernímu dění. Referát z obsahu odborného časopisu s informacemi o dění v oblasti režie. Referát hodnotící konkrétní navštívenou inscenaci, spolu s následnou diskusí. Diskuse o režijních přístupech v promítaných inscenacích.
Literatura
  • Kolaja, J. : Filmová režie - zásadní poznámky s názory několika českých režisérů. Praha,1944. info
  • Fuka, O. : Asistent režie hraného filmu. Praha, 1986. info
  • Vávra, O. : Teorie a praxe filmové režie 1. Praha, 1983. info
  • Kressl, V. : Základy dramaturgie a režie filmové a televizní dokumentární tvorby. Praha, 1990. info
  • Kulešov, L.V. : Základy filmové režie I., II. Praha, 1978. info
Výukové metody
Seminář, návštěva operních představení, sledování inscenací významných režisérů (video, DVD), rozbor, diskuse.
Metody hodnocení
zápočet
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020.