H60341Nz Studium repertoáru s klavírem II

Hudební fakulta
zima 2014
Rozsah
1/0. 1 kr. 1 z 2. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Šárka Králová (přednášející)
Garance
Katedra bicích nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra bicích nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
H60337Nz Studium repertoáru s klavírem I && EVER ( H60341Nl Studium repertoáru s klavírem II )
Absolvování předmětu Studium repertoáru s klavírem I (bicí nástroje) v prvním ročníku bakalářského studia na HF JAMU, případně na jiné umělecké vysoké škole.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Osnova
 • ZIMNÍ SEMESTR
  - v návaznosti na předchozí semestr nadále studium skladeb pro melodické bicí nástroje s klavírem, s možností vystoupení v rámci studijního předmětu Interpretační seminář. Repertoár viz předchozí semestr.
  - vedle původních skladeb se zaměřit na studium transkripcí, s důrazem na správnou interpretaci (melodické ozdoby, fráze atd.): J. H. Fiocco: Allegro (Breitkopf & Härtel), V. Chenoweth: 7 chorálů (výběr) (Bellwin Mills), A. Vivaldi: Koncert C dur (Breitkopf & Härtel), interpretace vlastních transkripcí studentů (např. instrumentální barokní koncerty, chorály atd.).

  LETNÍ SEMESTR
  - studium skladeb pro nemelodické bicí nástroje s doprovodem klavíru, s důrazem na zvukovou vyrovnanost a vynalézavost - např. P. Slezák: Koncert pro tympány a klavír (nevydáno, klavír), H. Genzmer: Koncert pro klavír a bicí (Hoffmeister), E. Bozza: Rhapsodie sur des airs japonais (Alphonse Leduc), N. Rosauro: Rhapsody for Solo Percussion and Piano (Pro Percusao). Možno využít pro vystoupení v rámci studijního předmětu Interpretační seminář.
  - v oblasti melodických bicích nástrojů navázat na předchozí semestry (transkripce s klavírním doprovodem, drobnější koncertní skladby, repertoár viz 1. ročník).
Literatura
 • Cikrytová, Jitka: Skladatelé, sólisté a jejich tvorba pro melodické bicí nástroje - diplomová práce, JAMU Brno, 2000. info
 • Pliska, Stanislav: Historická a současná interpretace hry na bicí nástroje - diplomová práce, JAMU Brno, 1999. info
Výukové metody
Individuální výuka
Metody hodnocení
zápočet
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023.