H60298z Režie II

Hudební fakulta
zima 2014
Rozsah
2/2. 12 kr. 12 z 24. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. Mgr. Václav Málek (přednášející)
MgA. Tomáš Studený, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
H60296z Režie I && EVER ( H60298l Režie II )
Úspěšně zakončený první ročník studia operní režie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Osnova
 • Hledání individuálního přístupu k zadaným titulům, rozbor určené opery, hlavní myšlenka, hledání výrazových prostředků výtvarných a hereckých pro zadanou operu. Herecká a pohybová stylizace, hledání resonance myšlenek zadaného díla v současném životě a možností jejich vyjádření jevištními prostředky.
  Vyhledání materiálů pro studium realizované opery, určení hlavní myšlenky díla a vypracování režijní koncepce. Spolupráce s tvůrčím týmem režiséra - výtvarníkem scény a kostýmů, dirigentem, pohybovým spolupracovníkem, vypracování režijního scénáře zadané opery, předání výtvarných návrhů scény a kostýmů do výroby, vypracování plánu zkoušek - spolupráce s manažerem, úvod do studia pro účinkující, realizace opery podle plánu zkoušek.

  Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studijních programů Dramatická a Hudební umění JAMU v oblasti uměleckých výstupů" (CZ.1.07./2.2.00/28.0159), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR, a to zvláště formou spolupráce z tuzemskými a zahraničními odborníky z praxe.
Literatura
 • Hilar, Karel Hugo : Boje proti včerejšku. Praha: Borový, 1925. info
 • Gregor, J. : Kulturgesichte der Oper. Gallus Verlag, Wien 1941. info
 • Honzl, Jindřich : Základy a praxe moderního divadla. Praha, 1963. info
 • Brook, Peter : Prázdný prostor. Praha, 1988. info
 • Herz, J. : Regisseur im Musiktheater. Henschelverlag, Berlin 1977. info
 • Ejzenštejn, S.M. : Umenie mizanscény. Národné divadelné centrum Bratislava, 1998. info
 • Ejzenštejn, S.M. : Umenie mizanscény II. Divadelný ústav Bratislava, 1999. info
 • Brook, Peter : Nitky času: memoáry. Praha: Divadelní ústav, 2004. info
Výukové metody
Přednášky, práce na projektu - absolvování procesu vzniku inscenace v Komorní opeře.
Metody hodnocení
klasifikovaný zápočet - komisionální
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021.