H60298l Režie II

Hudební fakulta
léto 2022
Rozsah
2/2/0. 12 kr. 12 z 24. Ukončení: kz.
Garance
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Úspěšně zakončený první ročník studia operní režie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Osnova
 • Spolupráce s manažerem na praktickém projektu, úvod do studia pro účinkující, realizace opery podle plánu zkoušek. Zadání operního titulu k vytvoření cvičné koncepce. Důkladné prostudování hudební struktury díla a historických reálií. Rozbor a charakteristika dramatických postav, orientace v hlasových oborech, postavení a úloha sboru v daném díle. Hledání možných výkladů díla, aktualizace a způsobů realizace. Volba hypotetického divadelního prostoru, vytvoření scénických a kostýmních návrhů, mizanscéna. Vypracování režijního a technického scénáře.
Literatura
 • Hilar, Karel Hugo : Boje proti včerejšku. Praha: Borový, 1925. info
 • Gregor, J. : Kulturgesichte der Oper. Gallus Verlag, Wien 1941. info
 • Honzl, Jindřich : Základy a praxe moderního divadla. Praha, 1963. info
 • Brook, Peter : Prázdný prostor. Praha, 1988. info
 • Herz, J. : Regisseur im Musiktheater. Henschelverlag, Berlin 1977. info
 • Ejzenštejn, S.M. : Umenie mizanscény. Národné divadelné centrum Bratislava, 1998. info
 • Ejzenštejn, S.M. : Umenie mizanscény II. Divadelný ústav Bratislava, 1999. info
 • Brook, Peter : Nitky času: memoáry. Praha: Divadelní ústav, 2004. info
Výukové metody
Přednášky, práce na projektu - absolvování procesu vzniku inscenace v Komorní opeře.
Metody hodnocení
klasifikovaný zápočet - komisionální
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2022/H60298l