H60242z Operní režie v historickém vývoji II

Hudební fakulta
zima 2014
Rozsah
1/1. 2 kr. 2 z 5. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. MgA. Monika Holá, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra hudebních a humanitních věd - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudebních a humanitních věd - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
H60241z Operní režie v historickém vývoji I && EVER ( H60242l Operní režie v historickém vývoji II )
úspěšně zvládnutá zkouška z 1. ročníku magisterského studia
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
seznámení se s postavením a významem osobnosti režiséra v operní historii i současnosti

Osnova
 • Postavení operního režiséra po 2. světové válce, operní režie dnes.

  Operní režie a měnící se postavení a význam operního režiséra ve dvacátém století. Vůdčí osobnosti světové a české operní režie.
Literatura
 • New Grove´s Dictionnary of Music and Musicians. info
 • Musik in Geschichte und Gegenwart. info
 • Riemann´s Musiklexikon. info
 • Warrack-West: Oxfordský slovník opery. Praha 1998. info
 • Seeger: Opernlexikon. info
 • Joachim Herz: Theater - Kunst des erfüllten Augenblicks. Berlin 1989. info
 • Jindřiška Bártová - Monika Holá: Režijní přístupy k operám Leoše Janáčka v Brně. Brno 2004. info
 • Václav Kašlík: Jak jsem dělal operu. Praha 1989. info
 • Václav Věžník: Život s operou. Brno 2000. info
 • Ivan Petrželka: Ota Zítek. Brno, Ryšavý, 1999. info
Výukové metody
přednáška doplňovaná videoukázkami a diskusí
Metody hodnocení
zimní semestr zápočet, letní semestr zápočet a státní závěrečná zkouška
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020.