H60356z Teorie kompozice II

Hudební fakulta
zima 2013
Rozsah
2/2. 2 kr. 2 z 4. Ukončení: z.
Vyučující
prof. Ing. Ivo Medek, Ph.D. (přednášející)
MgA. František Chaloupka, Ph.D. (přednášející)
MgA. Markéta Dvořáková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
H60354z Teorie kompozice I
úspěšné uzavření studia kompozice v 1. ročníku bakalářského studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Osnova
 • - pohled na skladbu a její atributy v procesu vzniku.
  - kompoziční proces a jeho hierarchizace, přístupy ke komponování hudby, historické souvislosti.
  - skladatel - interpret - posluchač
  - pohledy na řád hudební kompozice, prvky díla a obecné kompoziční principy jeho výstavby (restrikce/Selekce, hierarchizace prvků, princip vztahu, koexistence a návaznosti, multivariace/scelování, oscilace/kontrapozice, latence, procesuality, náhodnosti.
  - transference a transformace prvků ve skladbě, recyklace jako přístup ke kompozici
  - procesualita v hudbě - typy, vlastnosti a dramaturgie procesů v soudobé hudbě
  - forma hudební skladby se zaměřením na hudbu od 2. poloviny 20. století.
  - skladba jako koncept. Text a jeho role v hudební kompozici, soudobá vokální díla až po operu
  - další druhy umění a hudební kompozice - úvod do multimediality
  - ve cvičení doprovázeno rozbory, zvukovými i notovými ukázkami.
  - krátká kompoziční cvičení v jednotlivých technikách
Literatura
 • Musik Konzepte (svazky pro probírané autory), Edition Text+ Kritik, Gmbh, München 1981. info
 • Mertens, W. : American Minimal Music, Kahn a Averill, London 1988. info
 • Dorůžka, P. a kol. : Hudba na pomezí, PANTON Praha 1991. info
 • Die Musik der achtziger Jahre, Schott, Meinz 1990. info
 • Von Kranichstein zur Gegenwart, IMI Darmstadt 1998 The Grove New Dictionary of Music and Musicians, second editions, Macmillan Publishers Ltd. Oxford, Brighton, Suffolk, England 2001. info
 • časopisy : Opus Musicum, Na hudbu, Ticho aj. info
 • Kohoutek, C.: Novodobé skladebné směry v hudbě, SHV, Praha 1965. info
 • Lendvay, E.: Bartók stilusa, Zenemükiadó Vállat, Budapest 1955. info
 • Mihule, J.: Bohuslav Martinů, Supraphon, Praha 1974. info
 • Vogel, J.: Leoš Janáček, SHV, Praha 1963. info
 • Sborník studií: Nové cesty hudby (I), SHV, Praha 1964. info
 • Sborník studií: Nové cesty hudby (II), Editio Supraphon, Praha - Bratislava 1970. info
Výukové metody
řízená rozprava, praktické úkoly, ověření teoretických znalostí
v praxi
Metody hodnocení
zápočet+zkouška
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020.