H60322z Seminář OSHP II

Hudební fakulta
zima 2013
Rozsah
1/0. 1 kr. 1 z 2. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. David Mareček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Robert Hanč (přednášející)
Garance
Katedra hudebních a humanitních věd – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudebních a humanitních věd – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úspěšně zakončený předmět OSHP I a seminář OSHP I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Osnova

 • Seminář OSHP II navazuje plynule na výuku OSHP II formou cvičení, diskuzí, příspěvků studentů.

  1. Cvičení jednotlivých probíraných témat OSHP II:
  - Nadační činnost zaměřená na podporu hudebních projektů, její smysl, systém a funkce,
  - Sdělovací prostředky (rozhlas, televize), funkce, organizace a provoz,
  - Regionální kultura, hudební provozy v rámci regionů, smysl, funkce,
  - Možnost uplatnění hudebních provozů v podnikatelské sféře, umělecké agentury, jejich smysl, funkce, organizace,
  - Nahrávací studia, vydavatelství audiovizuálních nosičů,
  - Komerční masová média, jejich organizace a provoz,
  - Problematika soukromých divadel, jejich ambivalence k postavení v podnikatelské sféře

  2. Diskuze na aktuální hudebně kulturní témata.


  3. Zapojení do reálných projektů akademie formou spolupráce s účinkujícími i manažery projektů.
Literatura
 • Hrabětová, E. : Organizace práce. Vysoká škola ekonomická, Praha 1998. info
 • Vítek, S. : Řízení a organizace divadla. Divadelní ústav, Praha 1986. info
 • Weihrich, H. - Koontz, H. : Management. Victoria Publishing, Praha 1993. info
Výukové metody
Pravidelné semináře a případná další pracovní setkání.
Metody hodnocení
zápočet
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023, zima 2024.