H60102KLz Instrument Playing I

Faculty of Music
Winter 2013
Extent and Intensity
0/2. 15 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
doc. MgA. Vít Spilka (lecturer)
prof. Mgr. Milan Polák (lecturer)
Guaranteed by
Woodwind and Brass Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Woodwind and Brass Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
absolutorium daného předmětu v bakalářském stupni studia
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • V návaznosti na předchozí studium dále rozvíjet nabyté znalosti, popřípadě
  nabídnout studentovi cestu určité specializace, která může mít např. tyto
  varianty:
  studium skladeb pozdního baroka, klasicismu a romantismu s důrazem na
  autentickou interpretaci
  studium zaměřené na hudbu soudobou se všemi atributy soudobé
  interpretace
  - sólistická činnost na půdě HF JAMU i mimo školu
  - účast na některé významné mezinárodní soutěži
  LS
  navázání na zvolenou alternativu specializace a rozvíjení nabytých znalostí v praktické i teoretické oblasti spolu s vyhledáváním optimálních pramenů.
  - studium Mozartova klarinetového koncertu A dur KV 622 v původní verzi pro basetový klarinet
  - studium koncertů F.X.Pokorného a J.V.Stamitze na autentické nástroje
  - studium čtyř významných soudových skladeb pro klarinet
  (autoři L.Berio, E. Denisov,A.Jolivet, K. Stockhansen)
  - účast na některé významné mezinárodní soutěži
Literature
 • Brymer, J. : Clarinet. MacDonald and Janes, London 1976 University Cambridge: The Clarinet. 1995. info
 • J.J.Quantz: Pokus o návod jak hrát na příčnou flétnu (Ed. Supraphon Praha 1990). info
Teaching methods (in Czech)
individuelní lekce, vystupování na veřejných koncertech a seminářích
Assessment methods (in Czech)
klasifikovaný zápočet - komisionální
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 15 z 30.
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022, Winter 2023.
 • Enrolment Statistics (Winter 2013, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2013/H60102KLz