H60102KLz Instrument Playing I

Faculty of Music
Winter 2014
Extent and Intensity
0/2. 15 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
doc. MgA. Vít Spilka (lecturer)
prof. Mgr. Milan Polák (lecturer)
Guaranteed by
Woodwind and Brass Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Woodwind and Brass Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H60102KLl Instrument Playing I )
absolutorium daného předmětu v bakalářském stupni studia
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • V návaznosti na předchozí studium dále rozvíjet nabyté znalosti, popřípadě
  nabídnout studentovi cestu určité specializace, která může mít např. tyto
  varianty:
  studium skladeb pozdního baroka, klasicismu a romantismu s důrazem na
  autentickou interpretaci
  studium zaměřené na hudbu soudobou se všemi atributy soudobé
  interpretace
  - sólistická činnost na půdě HF JAMU i mimo školu
  - účast na některé významné mezinárodní soutěži
  LS
  navázání na zvolenou alternativu specializace a rozvíjení nabytých znalostí v praktické i teoretické oblasti spolu s vyhledáváním optimálních pramenů.
  - studium Mozartova klarinetového koncertu A dur KV 622 v původní verzi pro basetový klarinet
  - studium koncertů F.X.Pokorného a J.V.Stamitze na autentické nástroje
  - studium čtyř významných soudových skladeb pro klarinet
  (autoři L.Berio, E. Denisov,A.Jolivet, K. Stockhansen)
  - účast na některé významné mezinárodní soutěži
Literature
 • Brymer, J. : Clarinet. MacDonald and Janes, London 1976 University Cambridge: The Clarinet. 1995. info
 • J.J.Quantz: Pokus o návod jak hrát na příčnou flétnu (Ed. Supraphon Praha 1990). info
Teaching methods (in Czech)
individuelní lekce, vystupování na veřejných koncertech a seminářích
Assessment methods (in Czech)
klasifikovaný zápočet - komisionální
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 15 z 30.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022, Winter 2023.
 • Enrolment Statistics (Winter 2014, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2014/H60102KLz