H60246FLl Orchestrální party a sóla I

Hudební fakulta
léto 2025
Rozsah
0/1/1. 1 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. František Kantor (přednášející)
prof. Mgr. Václav Kunt (přednášející)
MgA. Kristína Vaculová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Václav Kunt
Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úspěšné ukončení předmětu H60246FLz - Orchestrální party a sóla I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je ovládnutí způsobu hry v symfonickém či operním orchestru, technické a interpretační zvládnutí partů orchestrálního repertoáru. Důraz je kladen na flexibilitu technického zvládnutí skladeb v co nejkratším čase, samostatnou přípravu vybraných partů po stránce dechové, technické a intonační, seznámení se s praktickou stránkou hry v orchestru - sledování gest dirigenta, kolektivní způsob interpretačního myšlení, ladění a intonace, role koncertních mistrů a vedoucích skupin.
Výstupy z učení
Student umí prakticky rozlišit způsob interpretace mezi sólovou a orchestrální hrou. Umí interpretovat orchestrální party různých stylových období.
Má přehled o orchestrálních partech a sólech vyžadovaných u konkurzů.
Osnova
 • Rozšiřování znalostí a dovedností v oblasti
  flétnových sól české a světové orchestrální
  literatury, např.:
  LS
  Smetana, B.: Má vlast, opery
  Brahms, J.: symfonie
  Mendellsohn, B. F. : Sen noci svatojanské
  Orff, C.: Carmina burana
  Beethoven, L. van: symfonie, instrumentální koncerty, Egmont, Leonora III., Fidelio
  Strauss, R.: symfonické básně
  Respighi, O.: Římské slavnosti, Římské fontány
  Debussy, C.: Faunovo odpoledne, Moře
Literatura
  doporučená literatura
 • Piccoloflöte ( C. F. Peters - Frankfurt ). info
 • Barge, W.: Orchestrální studie pro flétnu (Carl Merseburger - Leipzig).
 • Čech, F.: Orchestrální studie pro flétnu ( Státní pedagogické nakladatelství, Praha - 1982 ).
 • Malotín, F.: České orchestrální studie ( Supraphon - 1982 )
 • Dürichen, Ch., Kratsch, S.: Orchester - Probespiel - Flöte.
Výukové metody
Výuka probíhá formou individuálních lekcí a konzultací, seminářů a cvičení.
Metody hodnocení
jedno bodované vystoupení na interpretačním semináři
klasifikovaný zápočet - komisionální
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024.