H60246FLl Orchestrální party a sóla I

Hudební fakulta
léto 2019
Rozsah
1/0. 1 kr. 1 z 2. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. František Kantor (přednášející)
Garance
Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
EVER ( H60246FLz Orchestrální party a sóla I )
uzavření semestru klasifikačním ohodnocením A,B,C,D, nebo E
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Osnova
 • Rozšiřování znalostí a dovedností v oblasti
  flétnových sól české a světové orchestrální
  literatury, např.:
  - Dvořák, A.: symfonie, Slovanské tance, Karneval, V přírodě, Othello, symfonické básně,
  - opery
  - Bach, J. S.: Vánoční oratorium, Janovy pašije, Mše h moll
  - Haydn, J.: symfonie, instrumentální koncerty
  - Mozart, W. A.: symfonie, operní předehry
  - Bartók, B.: Koncert pro orchestr, Podivuhodný mandarin
  - Berg, A.: Vojcek
  - Britten, B.: Průvodce mladého člověka orchestrem
  - Messiaen, O.: Od kaňonů ke hvězdám
  - Ravel, M.: La valse, Tzigane, Daphnis a Chloe, Moje matka husa, Koncert pro klavír
  LS
  - Smetana, B.: Má vlast, opery
  - Brahms, J.: symfonie
  - Mendellsohn, B. F. : Sen noci svatojanské
  - Orff, C.: Carmina burana
  - Beethoven, L. van : symfonie, instrumentální koncerty, Egmont, Leonora III., Fidelio
  - Strauss, R.: symfonické básně
  - Respighi, O.: Římské slavnosti, Římské fontány
  - Debussy, C.: Faunovo odpoledne, Moře
Literatura
 • Barge, W. - Orchestrální studie pro flétnu (Carl Merseburger - Leipzig). info
 • Čech, F. - Orchestrální studie pro flétnu ( Státní pedagogické nakladatelství, Praha - 1982 ). info
 • Malotín, F. - České orchestrální studie ( Supraphon - 1982 ) - Dürichen, Ch. , Kratsch S. - Orchester - Probespiel - Flöte,. info
 • Piccoloflöte ( C. F. Peters - Frankfurt ). info
Výukové metody
hromadné vyučování, účast na konkurzech
Metody hodnocení
zkouška před komisí KDN
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024, léto 2025.