H60002l Příprava bakalářské práce

Hudební fakulta
léto 2025
Rozsah
0/0/0. 5 kr. 5 z 10. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Petr Lyko, Ph.D. et Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Petr Lyko, Ph.D. et Ph.D.
Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úspěšný postup do posledního ročníku bakalářského studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 21 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je tvorba bakalářské práce, která dokládá schopnost studenta základním způsobem formulovat odborné poznatky týkající se zvoleného tématu, a to jak po stránce obsahové a metodologické, tak i formální (zejména schopnost práce s odbornou literaturou a prameny, včetně náležité citace).
Výstupy z učení
Student je po absolvování předmětu schopen napsat odbornou práci na úrovni bakalářského studia. Konkrétně zejména:
-Syntetizovat informace získané z odborné literatury a pramenů do podoby odborného textu.
-Promítnout znalost formálních požadavků na odborný text do bakalářské práce.
-Využít znalost základních pracovních metod při kompletaci textu bakalářské práce.
Osnova
  • -Kompletace jednotlivých kapitol bakalářské práce na základě rešerše odborné literatury, pramenů a vybraných pracovních metod.
  • -Syntéza dílčích textových částí do komplexní podoby bakalářské práce.
  • -Formulace textu bakalářské práce v souladu se standardy pro charakter odborného textu.
  • Metodologická koncepce práce a dílčí výsledky jsou diskutovány v bakalářském semináři (povinností studenta je prezentace práce a doložení průběžných dílčích výsledků).
Literatura
    doporučená literatura
  • Náhradní obsah: ŠEVČÍKOVÁ, Veronika. Studentské odborné texty jako problém. Ostrava: Ostravská univerzita, 2015.
Výukové metody
Vedoucí práce průběžně sleduje postup studenta při tvorbě bakalářské práce. Vedoucí práce ji se studentem v rámci konzultací kriticky analyzuje a obsahově či metodicky formuje.
Metody hodnocení
Zápočet, uděluje vedoucí práce na základě průběžného plnění dílčích úkolů, které vedou k předložení finální verze bakalářské práce, která splňuje patřičné obsahové i formální standardy.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024.