H40088HOl Dějiny a literatura nástroje II

Hudební fakulta
léto 2025
Rozsah
1/0/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Jurij Likin (přednášející)
Garance
doc. Jurij Likin
Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Absolvování předmětu H40088HOz - Dějiny a literatura nástroje II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Poskytnout studentovi teoretických a praktických dovedností v oblasti dějin a literatury hoboje, potřebné pro výkon povolání koncertního interpreta a pedagoga hry na hoboj. Nabídnout studentovi získání schopnosti samostatné tvůrčí práce, schopnosti sledovat a analyzovat odbornou literaturu, schopnosti interpretovat a aplikovat výsledky běžných uměleckých výzkumů. Připravit studenta na SZZ z Dějin a literatury nástroje.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat a shrnout důležité rysy hlavních period dějin hoboje;
- analyzovat a sledovat odbornou literaturu, současné vědecké poznatky v oblasti dějin a literatury hoboje;
- napsat odborný text na téma dějiny a literatura hoboje;
- samostatné tvůrčí práce;
- dohledávat literaturu pro hoboj a příbuzné hoboji nástroje;
- orientovat v koncertní dramaturgii, navrhovat koncertní programy a popisovat hudební skladby.
Osnova
 • Předmět je zaměřen na získání znalostí a dovedností v oblasti dějin a literatury hoboje, rozvíjení tvořivé umělecké osobnosti pomoci analýzy a komparace odborné literatury, schopnosti interpretovat a aplikovat výsledky běžných vědeckých výzkumů v oblasti umění.
 • Struktura a okruh studijních témat:
 • Hoboj současnosti, pohled na nástroj v kontextu vývoje. Hlavní konstrukční typy, odlišnosti v mechanice. Výrobci.
 • Hobojisté – skladatelé světoví a čeští. Přehled nejznámějších komponujících hobojistů od dob baroka po současnost, místa působení, skladby.
Literatura
  doporučená literatura
 • Joppig, G.: The Oboe and Bassoon. Halwag, 1981, Bern
 • SPRENKLE, R. a LEDET, D.: The Art of Oboe Playing. 1961. ISBN 0-87487-040-2.
 • Suchý, F.: Historie a literatura hoboje. Rukopis, Brno 1965.
 • Bate, P.: The Oboe. Ernst Benn Limited, 1956, London
 • Bartolozzi, B.: New Sounds for Woodwinds. Oxford Univ. Press, London 1967.
 • Haynes, B.: Music for Oboe 1650-1800. Bibliographie. Rorrest Music, 1994, Berkeley
 • Modr, A.: Hudební nástroje. Supraphon 1982.
 • SCHURING, M.: Oboe Art and Method. New York: Oxford University Press, 2009. ISBN 978-0-19-537458-2.
 • Burgess, G. a Haynes, B.: 2004. The Oboe. New Haven a London: Yale University Press, 2004. ISBN 0-300-10053
 • Goosens, L. - Roxburgh, E.: Oboe. Macdonald and Janes, London 1977.
Výukové metody
Hromadná výuka
Přednáška
Práce s textem
Test
Semestrální práce
Metody hodnocení
Semestrální práce, test, zápočet, SZZ
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024.