H40088HOl Dějiny a literatura nástroje II

Hudební fakulta
léto 2022
Rozsah
1/0. 1 kr. 1 z 2. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Jurij Likin (přednášející)
Garance
Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úspěšné absolvování předmětu H40088HOl Dějiny a literatura nástroje II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Poskytnout studentovi teoretických a praktických dovedností v oblasti v oblasti dějin a literatury hoboje, potřebné pro výkon povolání koncertního interpreta a pedagoga hry na hoboj. Nabídnout studentovi získání schopnosti samostatné tvůrčí práce, schopnosti sledovat a analyzovat odbornou literaturu, schopnosti interpretovat a aplikovat výsledky běžných uměleckých výzkumů. Připravit studenta na SZZ z Dějin a literatury nástroje.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat a shrnout důležité rysy hlavních period dějin hoboje;
- analyzovat a sledovat odbornou literaturu, současné vědecké poznatky v oblasti dějin a literatury hoboje;
- napsat odborný text na téma dějiny a literatura hoboje;
- samostatné tvůrčí práce;
- dohledávat literaturu pro hoboj a příbuzné hoboji nástroje;
- orientovat v koncertní dramaturgii, navrhovat koncertní programy a popisovat hudební skladby.
Osnova
 • Předmět je zaměřen na získání znalostí a dovedností v oblasti dějin a literatury hoboje, rozvíjení tvořivé umělecké osobnosti pomoci analýzy a komparace odborné literatury, schopnosti interpretovat a aplikovat výsledky běžných vědeckých výzkumů v oblasti umění.
 • Struktura a okruh studijních témat:
 • Hoboj současnosti, pohled na nástroj v kontextu vývoje. Hlavní konstrukční typy, odlišnosti v mechanice. Výrobci.
 • Hobojisté – skladatelé světoví a čeští. Přehled nejznámějších komponujících hobojistů od dob baroka po současnost, místa působení, skladby.
 • Studijní materiály: Bate, Philip: The Oboe. Ernst Benn Limited, 1956, London
 • Goosens, L. - Roxburgh, E. : The Oboe. Macdonald and Janes, London 1977
 • Joppig, Günther: The Oboe and Bassoon. Halwag, 1981, Bern
 • Burgess, Geoffrey a Haynes, Burce. 2004. The Oboe. New Haven a London: Yale University Press, 2004. ISBN 0-300-10053
 • Haynes, Burce: Music for Oboe 1650-1800. Bibliographie. Rorrest Music, 1994, Berkeley
 • Sprenkle, Robert: The Art of Oboe Playing
 • Marx, Josef: The Tone of the Baroque Oboe. 1951
 • Bechler, Leo: Die Oboe. C. Mezeburger, 1914, Leipzig
 • Schuring, Martin: Oboe: Art and Method
Literatura
 • Modr, A. : Hudební nástroje. Supraphon 1982. info
 • Suchý, F. : Historie a literatura hoboje. Rukopis, Brno 1965. info
 • Haynes, Burce: Music for Oboe 1650-1800. Bibliographie. Rorrest Music, 1994, Berkeley
 • Burgess, Geoffrey a Haynes, Burce. 2004. The Oboe. New Haven a London: Yale University Press, 2004. ISBN 0-300-10053
 • Goosens, L. - Roxburgh, E. : The Oboe. Macdonald and Janes, London 1977
 • Bate, Philip: The Oboe. Ernst Benn Limited, 1956, London
 • Joppig, Günther: The Oboe and Bassoon. Halwag, 1981, Bern
Výukové metody
Výuka probíhá formou individuálních lekcí a konzultací, přednášek, seminářů, cvičení, projektů, praxí, pracovních a studijních stáží, dílen, semestrální písemné práce.
Metody hodnocení
Semestrální písemná práce, test, pohovor
Informace učitele
Dějiny a literatura hoboje – otázky k SZZ Platnost: od akademického roku 2021/2022 1. a) Předchůdci hoboje, hypotézy vzniku hoboje. b) Literatura konce 20. století a počátku 21. století, nové interpretační techniky a jejich propagátoři, přehled skladeb. 2. a) Barokní hoboj, vznik a vývoj, jeho použití v hudebních žánrech, interpreti. b) Literatura sólová romantického slohového období 3. a) Klasicismus: vývoj nástroje, jeho použití v hudebních žánrech, interpreti. b) Literatura sólová, komorní, orchestrální 2. poloviny 20. století. 4. a) Romantismus: vývoj nástroje, jeho použití, interpreti. b) Literatura sólová, komorní, orchestrální klasicistního slohového období. 5. a) Hoboj 19. století: slavní interpreti a hobojisté komponující. b) Literatura sólová francouzských skladatelů 20. století. 6. a) Vývoj hoboje v 19. století, hlavní konstrukční směry, cesta k modernímu hoboji. b) Literatura sólová 20. století, použití hoboje v orchestru. 7. a) Hoboj ve 20. století, jeho konstrukční vývoj, výrobci, interpreti. Současný instrumentář hobojových nástrojů (vedlejší nástroje). b) Skladby W. A. Mozarta pro sólový hoboj. 8. a) Konstrukční rozdíly hoboje barokního, klasicistního, romantického a moderního. b) Přehled nejznámějších komponujících hobojistů od dob baroka po současnost, místa působení, skladby. 9. a) Pedagogové a metodiky hry na hoboj, školy hry na hoboj od minulosti po současnost. Osobnosti české hobojové školy. b) Hoboj ve skladbách J. S. Bacha, G. Ph. Telemanna a G. F. Händela. 10. a) Hoboj současnosti, pohled na nástroj v kontextu vývoje. Hlavní konstrukční typy, výrobci hoboje. b) Literatura sólová období baroka Odpovědný pedagog: doc. Jurij Likin, garant oboru Hra na hoboj
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2023, léto 2024, léto 2025.