H60289l Realizace EAH I

Hudební fakulta
léto 2024
Rozsah
1/1/2.5. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D.
Katedra kompozice a multimediální tvorby – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice a multimediální tvorby – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úspěšné absolvování předmětu H60289z Realizace EAH I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je navázat na zimní semestr a prohloubit schopnost realizovat elektroakustické kompozice pomocí dalších a dosud nevyzkoušených technických a výrazových prostředků.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
• volit vhodným způsobem zvukové prostředky pro realizaci elektroakustické skladby včetně méně obvyklých metod tvorby zvuku,
• připravit profesionálně znějící audio materiál,
• využívat principů improvizace,
• využívat při tvorbě a propagaci své tvorby internet,
• vytvořit autonomní elektroakustickou skladbu pomocí soudobých technologií.
Osnova
 • Výběr zvukové palety (především nejrůznějšími jinými metodami, než pouze pomocí softwarových syntetizérů).
 • Příprava audio materiálu, výběr vzorků a jejich zpracování.
 • Využití improvizace a náhody v procesu tvorby.
 • Využití internetu v práci skladatele EA hudby.
 • Příprava projektu a realizace autonomní kompozice pro elektroniku a akustické nástroje, eventuálně lidský hlas v rozsahu 8 - 10 minut pod vedením pedagoga.
Literatura
 • RATAJ, Michal. Elektroakustická hudba a vybrané koncepty radioartu: problematika vymezování tvůrčích pozic v prostředí akustických umění z pohledu domácí scény radioartu. Praha: KANT pro AMU, 2007. ISBN 9788086970318.
 • ROADS, Curtis. Composing Electronic Music: A New Aesthetic. Oxford University Press, 2015.
 • ROGER, T. Dean. The Oxford Handbook of Computer Music. Oxford, New York: Oxford University Press, 2009. ISBN 978-0-19-533161-5.
 • HOLMES, Thom a Terence M. PENDER. Electronic and experimental music: technology, music, and culture. 4th ed. New York: Routledge, 2012. ISBN 978-0415896368.
 • RŮŽIČKA, Rudolf. Využití samočinných počítačů při vzniku uměleckých děl se zvláštním zaměřením na hudbu a soudobou hudební kompozici. Brno: JAMU, 1980.
 • SCHAEFFER, Pierre. Konkrétní hudba. Praha: Supraphon, 1971.
 • ROWE, Robert. Machine Musiciansschip. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2001. ISBN 0-232-18206-8.
 • ROLNICK, Neil B. A Composers Notes on the Development and Implementation of Software for a Digital Synthesizer. In Rapport Ircam [online]. 18/78, Paris: IRCAM, 1978 [cit. 22. 9. 2016]. Dostupné z: http://articles.ircam.fr/textes/Rolnick78a/index.html
 • MIRANDA, Eduardo Reck. Computer Sound Design. In Music Technology Series [online]. Oxford: Focal Press, 2002, s. 332 [cit. 1. 9. 2016]. Dostupné z: http://neuromusic.soc.plymouth.ac.uk/papers/OS_Orton_review.pdf
 • TAZELAAR, Kees, ed. A laboratory for sonology. Haag: Koninklijk Conservatorium, 2015. ISBN 978-90-822138-2-9. DEAN, Roger T., ed. Computer Music. New York: Oxford University Press, 2009. ISBN 978-0-19-533161-5.
 • ROWE, Robert. Machine Musiciansschip. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2001. ISBN 0-232-18206-8.
Výukové metody
Přednáška, cvičení. Individuální výuka.
Metody hodnocení
Zkouška. Hodnocení bude uděleno za ústní nebo písemné přezkoušení získaných znalostí a za vytvoření elektroakustické skladby.
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2024/H60289l