H60228FL Metodika I

Hudební fakulta
léto 2024
Rozsah
1/0/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. František Kantor (přednášející)
prof. Mgr. Václav Kunt (přednášející)
MgA. Kristína Vaculová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Václav Kunt
Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úspěšně ukončený první ročník bakalářského studia, schopnost předávat zkušenosti mladým adeptům hry na nástroj
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je znalost metodických postupů výuky hry na flétnu a jejich uplatnění pro praktickou koncertní činnost a výuku na základních uměleckých školách, konzervatořích a vysokých školách.
Výstupy z učení
Student dokáže rozpoznat schopnosti a předpoklady adepta pro hru na flétnu. Umí vysvětlit držení nástroje, základní funkce tvoření tónu a jejich význam pro tvorbu tónu - funkce rtů, jazyka, anatomie mimického svalstva, aktivace rezonančních dutin a faktory ovlivňující zvukovou kvalitu.
Osnova
 • 1. Popis příčné flétny, postoj při hře, držení nástroje. Historie mechanizace flétny. Použité materiály k její výrobě. Popis konstrukce nástroje. Akustické principy flétnového zvuku. Hra vestoje, hra vsedě. Údržba a jednoduché opravy. Nácvik rozebrání a opětovného složení flétny.
  2. Tvoření tónu. Funkce rtů, jazyka, anatomie mimického svalstva. Aktivace rezonančních dutin. Faktory ovlivňující zvukovou kvalitu. Historický pohled na metody tvoření tónu. Srovnání hry na flétnu, altovou flétnu a pikolu.
  3. Interpretace hudby 17. a 18. století. Dynamika. Tempo. Artikulace. Inegalité.
Literatura
  doporučená literatura
 • Toff, N.: The Flute Book - A Complete Guide fof Students and Permormers ( Oxford University Press - New York 1996 ).
 • Play with a Pro, Hudební výuková videa, www.playwithapro.com
 • Stevens, R.: Artistic Flute - Technique and Study ( Highland Music Company - Hollywood 1967 ).
 • Towarnicki, E.: Flet od A do Z ( Polskie Wydawnictwo Muzycne - 1977 ).
 • Levine, C., Mitropoulos-Bott, Ch.: The Techniques of Flute Playing/ 2004
Výukové metody
individuální lekce, práce s modelem z nižších ročníků i se studenty konzervatoře
Metody hodnocení
zápočet
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2024/H60228FL