H60228FL Metodika I

Hudební fakulta
léto 2019
Rozsah
0/0. 1 kr. 1 z 1. Ukončení: z.
Vyučující
doc. František Kantor (přednášející)
Garance
Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
schopnost předávat zkušenosti mladým adeptům hry
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Osnova
  • 1. Popis příčné flétny, postoj při hře, držení nástroje. Historie mechanizace flétny. Použité materiály k její výrobě. Popis konstrukce nástroje. Akustické principy flétnového zvuku. Hra vestoje, hra vsedě. Údržba a jednoduché opravy. Nácvik rozebrání a opětovného složení flétny.
    2. Tvoření tónu. Funkce rtů, jazyka, anatomie mimického svalstva. Aktivace rezonančních dutin. Faktory ovlivňující zvukovou kvalitu. Historický pohled na metody tvoření tónu. Srovnání hry na flétnu, altovou flétnu a pikolu.
    3. Interpretace hudby 17. a 18. století. Dynamika. Tempo. Artikulace. Inegalité.
Literatura
  • Toff, N. - The Flute Book - A Complete Guide fof Students and Permormers ( Oxford University Press - New York 1996 ). info
  • Stevens, R. - Artistic Flute - Technique and Study ( Highland Music Company - Hollywood 1967 ). info
  • Towarnicki, E. - Flet od A do Z ( Polskie Wydawnictwo Muzycne - 1977 ). info
Výukové metody
individuelní lekce, práce s modelem z nižších ročníků i se studenty konzervatoře
Metody hodnocení
zápočet
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024, léto 2025.