H60156Al Interpretace nové hudby III

Hudební fakulta
léto 2024
Rozsah
0/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D.
Katedra bicích nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra bicích nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Út 11:50–13:25 113
Předpoklady
EVER ( H60156Az Interpretace nové hudby III )
Úspěšné absolvování předmětu H60156Az Interpretace nové hudby III.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozšířit znalosti a dovednosti, získané v předmětu H60156Az Interpretace nové hudby III, a procvičit je při praktickém nastudování náročnějších sólových skladeb pro bicí nástroje, využívajících jejich většího množství a rozmanitosti.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
• poučeně interpretovat sólové skladby pro bicí nástroje, náročnější z hlediska technické obtížnosti a množství a rozmanitosti použitých nástrojů,
• detailně diferencovat zvukové odstíny využíváním nejrůznějších druhů paliček,
• vytvořit jednodušší zcela speciální hudební nástroj, vyžadovaný partiturou skladby, nebo zvolený na základě vlastního originálního názoru na interpretaci kompozice.
Osnova
 • Vlastní instrumentační podíl na výsledném zvuku skladeb pro bicí nástroje (použití různých paliček a zejména různých nástrojových variant).
 • Hledání a tvorba netradičních - i vlastnoručně vyrobených - hudebních nástrojů a znějících objektů.
 • Instrumentační rozbory kratších úseků i rozsáhlejších částí z partitur vybraných komorních a orchestrálních skladeb.
 • Možnost individuálně si na nástrojích výše zmíněné aspekty vyzkoušet při studiu skladeb, nepříliš náročných z hlediska počtu a druhů použitých bicích nástrojů, ale s vyšší technickou náročností, než v zimním semestru - jako např. N. J. Živković: Generally spoken it is nothing but rhytm (Musica Europea Sippersfeld); I. Xenakis: Rebonds b (Salabert Paris) - nebo kompozic, jejichž instrumentář vyžaduje větší počet rozličných bicích nástrojů - např. I. Láng: Percussion Music (Editio Musica Budapest); H. U. Lehman: Stroking (Musikverlage Hans Gerig Köln); P. Norgaard: Towards Completion (Edition Wilhelm Hansen AS Copenhagen); P. Norgaard: Waves (Edition Wilhelm Hansen AS Copenhagen); E. Kopetzki: Canned Heat (Notenbuch.de); I. Xenakis: Psappha (Salabert Paris).
Literatura
  doporučená literatura
 • EMMERT, František. Poznámky k instrumentaci I, II. JAMU, Brno, 1997, 2000.
 • SLABÝ, Zdeněk a Petr SLABÝ. Svět jiné hudby. Volvox Globator, Praha, 2002.
 • DIXON, Steve. Digital performance: a history of new media in theater, dance, performance art, and installation. Cambridge, Mass.: MIT Press, c2007. Leonardo (The MIT Press). ISBN 9780262527521.
 • BLADES, James. Percussion Instruments and their History. London, Faber and Faber, 1975.
 • BECK, John. Encyclopedia of Percussion. Garland Publishing N. Y., 1995.
 • KOTEK, Miroslav. Bicí nástroje. Panton Praha, 1983.
 • FORRÓ, Daniel. Domácí nahrávací studio. Grada, Praha, 1996.
 • MORGAN, Robert. Anthology of twentieth century music. New York: W. W. Norton & Company, 1992. ISBN 978-0393952841.
  neurčeno
 • Dle výběru skladeb k nácviku, poskytující informace o autorech a skladbách do programových listů. info
Výukové metody
Cvičení. Individuální výuka.
Metody hodnocení
Zápočet. Hodnocení bude uděleno za nastudování alespoň jedné přednesové skladby.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2024/H60156Al