H60156Al Interpretace nové hudby III

Hudební fakulta
léto 2020
Rozsah
0/1. 1 kr. 1 z 2. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra bicích nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra bicích nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Út 10:10–10:55 S19, Út 11:00–11:45 S19
Předpoklady
Absolvování předmětu Interpretace nové hudby II (bicí nástroje) ve druhém ročníku bakalářského studia na HF JAMU, případně na jiné umělecké vysoké škole.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Osnova
 • ZIMNÍ SEMESTR
  - běžné a zejména méně obvyklé způsoby notového zápisu,
  - netradiční způsoby rozeznění hudebních nástrojů,
  - instrumentační rozbory kratších úseků i rozsáhlejších částí z partitur vybraných komorních a orchestrálních skladeb,
  - možnost individuálně si na nástrojích výše zmíněné aspekty vyzkoušet při nácviku skladeb, nepříliš náročných z hlediska počtu a druhů použitých bicích nástrojů - Charles Boone: The Watts Towers (Edition Salabert, Paris, nedatováno), Karlheinz Essl: Abolition (Tonos, Darmstadt, 1994), Rickey Tagawa: Inspirations Diabolique (Western International Music,Greeley, 1965), Adam Zdislav Weyna: Utvory na zostav perkusyjny (PWM, Kraków, 1994), Kevin Volans: She Who Sleeps With a Small Blanket (Chester Music, 1985), Harald Weiss: Rotation (Breitkopf & Hartel, nedatováno), Maki Ishii: Thirteen Drums (UA, Tokyo, 1985), Iannis Xenakis: Rebonds a (Salabert Paris,1988), Miroslav Srnka: Ranní hajaju (rukopis, nevydáno).

  LETNÍ SEMESTR
  - vlastní instrumentační podíl na výsledném zvuku skladeb pro bicí nástroje (použití různých paliček a zejména různých nástrojových variant),
  - hledání a tvorba netradičních - i vlastnoručně vyrobených - hudebních nástrojů a znějících objektů,
  - instrumentační rozbory kratších úseků i rozsáhlejších částí z partitur vybraných komorních a orchestrálních skladeb,
  - možnost individuálně si na nástrojích výše zmíněné aspekty vyzkoušet při studiu skladeb, nepříliš náročných z hlediska počtu a druhů použitých bicích nástrojů, ale s vyšší technickou náročností, než v zimním semestru - Nebojša Jovan Živkovič: Generally spoken it is nothing but rhytm (Musica Europea, Sippersfeld, 1999), Iannis Xenakis: Rebonds b (Salabert Paris,1988), nebo interpretaci kompozic, jejichž instrumentář vyžaduje větší počet rozličných bicích nástrojů - Ištván Láng: Percussion Music (Editio Musica, Budapešť, 1979), Hans Ulrich Lehman: Stroking (Musikverlage Hans Gerig, Koln, 1982), Per Norgard: Towards Completion (Edition Wilhelm Hansen AS, Copenhagen, 2005), Per Norgard: Waves (Edition Wilhelm Hansen AS, Copenhagen, 1972), Eckhardt Kopetzki: Canned Heat (Notenbuch.de, nedatováno), Iannis Xenakis: Psappha. (Salabert Paris,1976).
Literatura
 • Dle výběru skladeb k nácviku, poskytující informace o autorech a skladbách do programových listů. info
 • Beck, John: Encyclopedia of percussion - Garland Publishing N. Y., 1995. info
 • Blades, James: Percussion Instruments and their History - London, Faber and Faber, 1975. info
 • Burghauser, Jaroslav, Špelda, Antonín: Akustické základy orchestrace - Panton, Praha, 1967. info
 • Dorůžka, Petr: Hudba na pomezí - Panton, Praha, 1991. info
 • Emmert, František: Poznámky k instrumentaci I, II - JAMU, Brno, 1997, 2000. info
 • Forró, Daniel: Domácí nahrávací studio - Grada, Praha, 1996. info
 • Forró, Daniel: Elektronika a hudební výchova - OPUS MUZIKUM 1/89, Brno, 1989. info
 • Kotek, Miroslav : Bicí nástroje - Panton Praha, 1983. info
 • Slabý, Zdeněk K., Slabý Petr: Svět jiné hudby - Volvox Globator, Praha, 2002. info
 • Špelda, Antonín: Hudební akustika - SPN, Praha, 1971. info
Výukové metody
Individuální výuka. Rozvrh bude stanoven do domluvě s pedagogem na začátku semestru.
Metody hodnocení
Zápočet
Hodnocení bude uděleno za nastudování alespoň jedné sólové skladby pro libovolnou sestavu bicích nástrojů v délce alespoň 7 minut.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024, léto 2025.