H60154A Interpretace nové hudby II

Hudební fakulta
léto 2024
Rozsah
1/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D.
Katedra bicích nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra bicích nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Út 11:50–13:25 S19
Předpoklady
Úspěšné absolvování předmětu H60154C Interpretace nové hudby II.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohloubit a rozšířit znalosti a dovednosti, získané v předmětu H60154C Interpretace nové hudby II, pomocí teoretického výkladu i praktického nácviku.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
• realizovat i netradiční způsoby notového zápisu,
• rozeznívat bicí nástroje neobvyklým způsobem,
• volit optimální nástroje a paličky pro realizaci partitury,
• vysvětlit základní principy mikrointervalového ladění,
• využívat při vystoupení i studiové práci na základní úrovni hudební elektroniku,
• zapojit do koncertní prezentace jednoduché multimediální prostředky.
Osnova
 • Méně obvyklé způsoby notového zápisu.
 • Netradiční způsoby rozeznění bicích nástrojů.
 • Vlastní instrumentační podíl na výsledném zvuku skladeb pro bicí nástroje (použití různých paliček a zejména různých nástrojových variant).
 • Hledání a tvorba netradičních - i vlastnoručně vyrobených - hudebních nástrojů a znějících objektů.
 • Základní seznámení s problematikou mikrointervalového ladění.
 • Využití hudební elektroniky (přednatočených vrstev, amplifikace, procesování zvuku).
 • Zapojení multimediálních prostředků (mluveného slova, stylizovaného pohybu, tance, masek, kostýmů, speciálního osvětlení atd.).
 • Instrumentační rozbory kratších úseků i rozsáhlejších částí z partitur vybraných komorních a orchestrálních skladeb.
 • Možnost individuálně si na nástrojích výše zmíněné aspekty vyzkoušet.
Literatura
  doporučená literatura
 • LOUDOVÁ, Ivana. Moderní notace a její interpretace. Praha: AMU, 1998. ISBN 80-85883-31-7.
 • GOTTSCHALK, Jennie. Experimental Music Since 1970. Bloomsbury: Bloomsbury Academic, 2016. ISBN 1628922478.
 • BECK, John. Encyclopedia of Percussion. Garland Publishing N. Y., 1995.
 • KOTEK, Miroslav. Bicí nástroje. Panton Praha, 1983.
 • DORÁŽKA, Petr. Hudba na pomezí. Panton, Praha, 1991.
 • SLABÝ, Zdeněk a Petr SLABÝ. Svět jiné hudby. Volvox Globator, Praha, 2002.
 • FORRÓ, Daniel. Alternativní tónové systémy - hudba 21. století? Opus musicum 5/95, Brno, 1995.
 • DIXON, Steve. Digital performance: a history of new media in theater, dance, performance art, and installation. Cambridge, Mass.: MIT Press, c2007. Leonardo (The MIT Press). ISBN 9780262527521
 • HONS, Miloš. Hudební forma, struktura a tvar v názorech teoretiků a skladatelů minulého století. In: Živá hudba 2004, roč. XIV., Praha: Togga, 2005, s. 89 – 98.
  neurčeno
 • SCHNIERER, Miloš. Hudba 20. století. Brno: JAMU, 2005. ISBN 80-86928-06-3.
 • ROSS, Alex. Zbývá jen hluk: naslouchání dvacátému století. Praha: Argo, 2011. ISBN 978-80-257-0558-2.
Výukové metody
Přednáška, cvičení. Hromadná výuka.
Metody hodnocení
Zápočet. Hodnocení bude uděleno za dostatečnou účast a plnění průběžně ukládaných praktických úkolů.
Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2024/H60154A