H60154A Interpretace nové hudby II

Hudební fakulta
léto 2020
Rozsah
0/0. 1 kr. 1 z 1. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D. (přednášející)
doc. MgA. Jaroslav Šťastný, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra bicích nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra bicích nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Út 11:50–13:25 S19
Předpoklady
Absolvování předmětu Interpretace nové hudby I v prvním ročníku bakalářského studia na HF JAMU, případně na jiné umělecké vysoké škole.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Osnova
 • - méně obvyklé způsoby notového zápisu,
  - netradiční způsoby rozeznění bicích nástrojů,
  - vlastní instrumentační podíl na výsledném zvuku skladeb pro bicí nástroje (použití různých paliček a zejména různých nástrojových variant),
  - hledání a tvorba netradičních - i vlastnoručně vyrobených - hudebních nástrojů a znějících objektů,
  - základní seznámení s problematikou mikrointervalového ladění,
  - využití hudební elektroniky (přednatočených vrstev, amplifikace, procesování zvuku),
  - zapojení multimediálních prostředků (mluveného slova, stylizovaného pohybu, tance, masek, kostýmů, speciálního osvětlení atd.),
  - instrumentační rozbory kratších úseků i rozsáhlejších částí z partitur vybraných komorních a orchestrálních skladeb,
  - možnost individuálně si na nástrojích výše zmíněné aspekty vyzkoušet.
Literatura
 • Beck, John: Encyclopedia of percussion - Garland Publishing N. Y., 1995. info
 • Blades, James: Percussion Instruments and their History - London:. info
 • Faber and Faber, 1975. info
 • Burghauser, Jaroslav, Špelda, Antonín: Akustické základy orchestrace - Panton, Praha, 1967. info
 • Dorážka, Petr: Hudba na pomezí - Panton, Praha, 1991. info
 • Emmert, František: Poznámky k instrumentaci I, II - JAMU, Brno, 1997, 2000. info
 • Forró, Daniel: Alternativní tónové systémy - hudba 21. století? - OPUS MUSICUM 5/95, Brno, 1995. info
 • Forró, Daniel: Elektronika a hudební výchova - OPUS MUZIKUM 1/89, Brno, 1989. info
 • Forró, Daniel: Domácí nahrávací studio - Grada, Praha, 1996. info
 • Forró, Daniel: Svět MIDI - Grada, Praha, 1997. info
 • Forró, Daniel: Stylistika hry na klávesové nástroje - MUZIKUS, Praha, 1996-1997 (16 dílů). info
 • Kotek, Miroslav : Bicí nástroje - Panton Praha, 1983. info
 • Slabý, Zdeněk K., Slabý Petr: Svět jiné hudby - Volvox Globator, Praha, 2002. info
 • Schaeffer, Pierre: Konkrétní hudba - Supraphon, Praha, 1971. info
 • Špalda, Antonín: Hudební akustika - SPN, Praha, 1971. info
Výukové metody
Hromadná výuka. Úterý 11:50-13:25, Klenbový sál.
Metody hodnocení
Zápočet
. Hodnocení bude uděleno za min. 70% účast a splnění zadaných praktických úkolů.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024, léto 2025.