H601095Al Hra na nástroj III - abs. projekt

Hudební fakulta
léto 2024
Rozsah
0/2/26. 14 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MgA. František Novotný (cvičící)
prof. Mgr. Vladislav Bláha, ArtD. (cvičící)
MgA. Matěj Freml, Ph.D. (cvičící)
prof. MgA. Miloslav Jelínek (cvičící)
prof. ArtD. Peter Michalica (cvičící)
doc. Mgr. Jan Řezníček (cvičící)
MgA. David Šlechta, Ph.D. (cvičící)
MgA. Marek Švestka, Ph.D. (cvičící)
MgA. Štěpán Švestka (cvičící)
doc. Miloš Vacek (cvičící)
Patrick Vacík, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Pavel Wallinger (cvičící)
MgA. Miroslav Zicha (cvičící)
Garance
prof. MgA. František Novotný
Katedra strunných nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra strunných nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úspěšně absolvovaný předmět H601095Az - Hra na nástroj III - abs. projekt
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na studium a interpretaci stěžejního díla koncertního repertoáru, na získání a osvojení náročných praktických dovedností ve hře na nástroj potřebných pro provedení hudby různých slohových období.
Výstupy z učení
Výstupem výuky předmětu je realizace absolventského projektu, popřípadě příprava na mezinárodní interpretační soutěž nebo výběrové řízení do symfonických a operních orchestrů nebo na místo pedagoga ZUŠ. Student je schopen sestavit a zrealizovat koncertní program, který prokazuje jeho znalosti v oblasti volby repertoáru a uměleckého rozhodování a dokáže na vysoké úrovni prezentovat své interpretační umění.
Osnova
  • Příprava a realizace absolventského výkonu v minimální délce 60 minut
  • Prohloubení stylových a hráčských dovedností
  • Přesvědčivé pódiové chování
  • Rozvoj uměleckých a technických schopností, prohlubování samostatnosti interpretačního úsudku
Literatura
    doporučená literatura
  • Havasová, K. : Nebojte se trémy. Editio Supraphon, Praha 1990.
Výukové metody
Individuální lekce, vystupování na veřejných koncertech a seminářích
Metody hodnocení
Obhajoba vlastního výkonu na absolventském koncertě, zápočet
Informace učitele
Příprava absolventského recitálu.
Dramaturgicky vyvážený program ze skladeb různých slohových období v minimální délce 60 minut.
Hra zpaměti je podmínkou, pouze sonáty většího rozsahu a skladby soudobé je možno hrát z not. Případná komorní hra (trio, kvarteto apod.) může být zařazena pouze nad rámec dané studijní povinnosti.
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2024/H601095Al