H601095Al Instrument Playing III - graduation project

Faculty of Music
Summer 2024
Extent and Intensity
0/2/26. 14 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. MgA. František Novotný (seminar tutor)
prof. Mgr. Vladislav Bláha, ArtD. (seminar tutor)
MgA. Matěj Freml, Ph.D. (seminar tutor)
prof. MgA. Miloslav Jelínek (seminar tutor)
prof. ArtD. Peter Michalica (seminar tutor)
doc. Mgr. Jan Řezníček (seminar tutor)
MgA. David Šlechta, Ph.D. (seminar tutor)
MgA. Marek Švestka, Ph.D. (seminar tutor)
MgA. Štěpán Švestka (seminar tutor)
doc. Miloš Vacek (seminar tutor)
Patrick Vacík, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Pavel Wallinger (seminar tutor)
MgA. Miroslav Zicha (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. MgA. František Novotný
String Instruments Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: String Instruments Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Úspěšně absolvovaný předmět H601095Az - Hra na nástroj III - abs. projekt
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 10 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Předmět je zaměřen na studium a interpretaci stěžejního díla koncertního repertoáru, na získání a osvojení náročných praktických dovedností ve hře na nástroj potřebných pro provedení hudby různých slohových období.
Learning outcomes (in Czech)
Výstupem výuky předmětu je realizace absolventského projektu, popřípadě příprava na mezinárodní interpretační soutěž nebo výběrové řízení do symfonických a operních orchestrů nebo na místo pedagoga ZUŠ. Student je schopen sestavit a zrealizovat koncertní program, který prokazuje jeho znalosti v oblasti volby repertoáru a uměleckého rozhodování a dokáže na vysoké úrovni prezentovat své interpretační umění.
Syllabus (in Czech)
  • Příprava a realizace absolventského výkonu v minimální délce 60 minut
  • Prohloubení stylových a hráčských dovedností
  • Přesvědčivé pódiové chování
  • Rozvoj uměleckých a technických schopností, prohlubování samostatnosti interpretačního úsudku
Literature
    recommended literature
  • Havasová, K. : Nebojte se trémy. Editio Supraphon, Praha 1990.
Teaching methods (in Czech)
Individuální lekce, vystupování na veřejných koncertech a seminářích
Assessment methods (in Czech)
Obhajoba vlastního výkonu na absolventském koncertě, zápočet
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught: every week.

  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2024/H601095Al