H51174l Seminář kompozice II

Hudební fakulta
léto 2024
Rozsah
0/1/0. 1 kr. 1 z 2. Ukončení: z.
Vyučující
prof. Martin Smolka (přednášející)
Mgr. Mario Buzzi, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D. (cvičící)
MgA. Markéta Dvořáková, Ph.D. (cvičící)
MgA. Michal Indrák, Ph.D. (cvičící)
MgA. Jan Kavan, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Daniel Matej, ArtD. (cvičící)
Mgr. Zbyněk Matějů (cvičící)
prof. Ing. Ivo Medek, Ph.D. (cvičící)
Ing. MgA. Edgar Mojdl, Ph.D. (cvičící)
MgA. Jiří Suchánek, Ph.D. (cvičící)
doc. MgA. Jaroslav Šťastný, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. Martin Smolka
Katedra kompozice a multimediální tvorby – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice a multimediální tvorby – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Dovednost prezentace vlastního díla a diskuse. Všeobecný rozhled po oboru.

Osnova
 • Setkávání celé katedry, studentů i pedagogů kompozice a multimediální kompozice - nejrůznější prezentace s významným podílem diskuse. Prezentace provedených skladeb studentů a diskuse o nich. Občasná vystoupení pozvaných skladatelů nebo interpretů soudobé hudby, zejména zahraničních. Otevírání nejrůznějších témat, týkajících se tvorby i praktického provozu soudobé hudby.

  • prezentace skladeb studentů
  • poslech s partiturou
  • diskuse o prezentovaných skladbách
  • vystoupení zahraničních hostů - skladatelů, interpretů, teoretiků
  • diskuse s hosty
  • otevírání nejrůznějších témat, týkajících se tvorby i praktického provozu soudobé hudby
  • diskuse k daným tématům
Výukové metody
seminář každý druhý týden
Metody hodnocení
zápočet, obvykle za účast
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2024/H51174l