H60105FLl Hra na nástroj II

Hudební fakulta
léto 2023
Rozsah
0/2/8. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. Mgr. Václav Kunt (cvičící)
doc. František Kantor (cvičící)
MgA. Kristína Vaculová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Václav Kunt
Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Absolvovaný předmět H60105FLz - Hra na nástroj II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět zaměřen na studium a interpretaci nejnáročnějších skladeb flétnového repertoáru s důrazem na stěžejní díla koncertního repertoáru skladeb 20. století. Studium je zaměřeno na získání a osvojení náročných praktických dovedností ve hře na flétnu, potřebných pro interpretaci hudby různých slohových období, pro výkon povolání koncertního umělce a pedagoga hry na flétnu. Úmyslem technického a estetického vedení pedagoga by měla být taková podpora vývoje studenta, aby mohl samostatně dospět k přesvědčujícímu výkonu, který se zakládá na znalostech a porozumění stejně jako na vkusu a interpretační intuici.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- věnovat se samostatné odborné činnosti;
- podílet se na výzkumné umělecké činnosti;
- analyzovat a aplikovat získané teoretické a praktické poznatky založené na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje;
- výkonávat povolání ve vysoce konkurenčním prostředí;
Studium je zaměřeno na získání a osvojení náročných praktických dovedností, potřebných pro interpretaci hudby různých slohových období, pro výkon povolání koncertního umělce a pedagoga.
Osnova
 • Dramaturgie absolventského recitálu uplatňující různá slohová údobí z hlediska dosaženého vzdělání a výkonnostního stupně.
  Učební osnova může dle výběru obsahovat např. tyto skladby:
 • Bach, C. PH. E.: Koncert d moll
 • Mozart, W. A.: Koncert G dur, KV 313
 • Ibert. J.: Koncert
 • Nielsen, C.: Koncer
 • Penderecki, K.: Koncert
 • Bach, J., S.: Partita a moll
 • Paganini, N.: Caprice
 • Berio, L.: Sequenza
 • Jolivet, A.: Cinq incantations
 • Dohnányi, von E.: Passacaglia Op. 48,
 • Karg-Elert, S.: Chacone
 • Prokofjev, S.: Sonáta
 • Feld, J.: Sonáta
 • Martinů, B.: Sonáta
 • Taffanel, P.: Fantasie na „Der Freischütz”
 • Dutilleux, H.: Sonatine
 • Jolivet, A.: Chant de Linos
Literatura
  doporučená literatura
 • The Alexander Technique: Solutions for Back Troubles
 • Winn, R.: High Performance Flute 2005
 • Dolmetsch, A.: Interpretace hudby 17. a 18. století, SNKLHU,Praha 1958.
 • Scheck, G.: Die Flöte und Ihre Music. Leipzig 1981.
 • Vester, F.: Flute repertoire Catalog - 10 000 Titles. Musica Rara. London 1967.
 • Toff, N.: The Flute Book. Oxford University Press. New York 1996.
 • Meylan, R.: Die Flöte. Hallwag AG., Bern 1974.
 • Play with a Pro, Hudební výuková videa, www.playwithapro.com
 • Rockstro, R. S.: The Flute. Rudall, Carte and Co., London 1928.
 • Levine, C. and Mitropoulos - Bott, C.: The Techniques of Flute Playing/ 2004.
Výukové metody
individuální lekce, vystupování na veřejných koncertech a seminářích
Metody hodnocení
zápočet, SZZ
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2024, léto 2025.