H60105FLl Instrument Playing - graduation project II

Faculty of Music
Summer 2023
Extent and Intensity
0/2/8. 5 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. Mgr. Václav Kunt (seminar tutor)
doc. František Kantor (seminar tutor)
MgA. Kristina Vaculová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. Mgr. Václav Kunt
Woodwind and Brass Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Woodwind and Brass Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Absolvovaný předmět H60105FLz - Hra na nástroj II
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
 • Flute (programme HF, Hdech:N)
 • Flute (programme HF, N-HUDUM)
Course objectives (in Czech)
Předmět zaměřen na studium a interpretaci nejnáročnějších skladeb flétnového repertoáru s důrazem na stěžejní díla koncertního repertoáru skladeb 20. století. Studium je zaměřeno na získání a osvojení náročných praktických dovedností ve hře na flétnu, potřebných pro interpretaci hudby různých slohových období, pro výkon povolání koncertního umělce a pedagoga hry na flétnu. Úmyslem technického a estetického vedení pedagoga by měla být taková podpora vývoje studenta, aby mohl samostatně dospět k přesvědčujícímu výkonu, který se zakládá na znalostech a porozumění stejně jako na vkusu a interpretační intuici.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- věnovat se samostatné odborné činnosti;
- podílet se na výzkumné umělecké činnosti;
- analyzovat a aplikovat získané teoretické a praktické poznatky založené na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje;
- výkonávat povolání ve vysoce konkurenčním prostředí;
Studium je zaměřeno na získání a osvojení náročných praktických dovedností, potřebných pro interpretaci hudby různých slohových období, pro výkon povolání koncertního umělce a pedagoga.
Syllabus (in Czech)
 • Dramaturgie absolventského recitálu uplatňující různá slohová údobí z hlediska dosaženého vzdělání a výkonnostního stupně.
  Učební osnova může dle výběru obsahovat např. tyto skladby:
 • Bach, C. PH. E.: Koncert d moll
 • Mozart, W. A.: Koncert G dur, KV 313
 • Ibert. J.: Koncert
 • Nielsen, C.: Koncer
 • Penderecki, K.: Koncert
 • Bach, J., S.: Partita a moll
 • Paganini, N.: Caprice
 • Berio, L.: Sequenza
 • Jolivet, A.: Cinq incantations
 • Dohnányi, von E.: Passacaglia Op. 48,
 • Karg-Elert, S.: Chacone
 • Prokofjev, S.: Sonáta
 • Feld, J.: Sonáta
 • Martinů, B.: Sonáta
 • Taffanel, P.: Fantasie na „Der Freischütz”
 • Dutilleux, H.: Sonatine
 • Jolivet, A.: Chant de Linos
Literature
  recommended literature
 • The Alexander Technique: Solutions for Back Troubles
 • Winn, R.: High Performance Flute 2005
 • Dolmetsch, A.: Interpretace hudby 17. a 18. století, SNKLHU,Praha 1958.
 • Scheck, G.: Die Flöte und Ihre Music. Leipzig 1981.
 • Vester, F.: Flute repertoire Catalog - 10 000 Titles. Musica Rara. London 1967.
 • Toff, N.: The Flute Book. Oxford University Press. New York 1996.
 • Meylan, R.: Die Flöte. Hallwag AG., Bern 1974.
 • Play with a Pro, Hudební výuková videa, www.playwithapro.com
 • Rockstro, R. S.: The Flute. Rudall, Carte and Co., London 1928.
 • Levine, C. and Mitropoulos - Bott, C.: The Techniques of Flute Playing/ 2004.
Teaching methods (in Czech)
individuální lekce, vystupování na veřejných koncertech a seminářích
Assessment methods (in Czech)
zápočet, SZZ
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2024.
 • Enrolment Statistics (Summer 2023, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2023/H60105FLl