H601051l Hra na nástroj II

Hudební fakulta
léto 2023
Rozsah
2/0/0. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MgA. Martin Opršál (přednášející)
Kamil Slezák (přednášející)
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D. (přednášející)
MgA. Radek Tomášek (přednášející)
Garance
prof. MgA. Martin Opršál
Katedra bicích nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra bicích nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
EVER ( H601051z Hra na nástroj II )
Absolvování předmětu Hra na nástroj I (bicí nástroje) v prvním ročníku navazujícího magisterského studia na HF JAMU, případně na jiné umělecké vysoké škole.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na studium a interpretaci nejnáročnějších skladeb repertoáru hry na bicí nástroje v zaměření zvoleném studentem. Studium je zaměřeno na získání a osvojení náročných praktických dovedností ve hře na bicí nástroje, pro výkon povolání koncertního umělce a pedagoga. Podpora vývoje studenta, aby mohl samostatně dospět k přesvědčivému výkonu, který se zakládá na znalostech a porozumění stejně jako na vkusu a interpretační intuici.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- věnovat se samostatné odborné činnosti;
- podílet se na výzkumné umělecké činnosti;
- analyzovat a aplikovat získané teoretické a praktické poznatky založené na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje;
- výkonávat povolání ve vysoce konkurenčním prostředí;
Studium je zaměřeno na získání a osvojení náročných praktických dovedností potřebných pro výkon povolání koncertního umělce a pedagoga.
Osnova
 • V návaznosti na předchozí studium, i v případě dramaturgie absolventského vystoupení, po konzultacích s pedagogem závěrečný výběr skladeb provede sám student (obhajoba zvolené dramaturgie bude součástí SZZ); volba repertoáru podle dosavadního individuální vývoje každého studenta (seznamy skladeb viz předchozí semestry), s důrazem na jeho co nejlepší prezentaci, dále pečlivý výběr prostředí pro absolventský projekt (vhodná akustika, dostatek prostoru na pódiu, místa pro publikum atd.)
 • S ohledem na délku vystoupení a náročnost skladeb dbát na ekonomický přístup k nácviku, jeho včasné zahájení a celkové podřízení veškeré dění tohoto semestru potřebě kvalitního a důstojného absolventského koncertu.

 • MELODICKÉ NÁSTROJE A MALÝ BUBEN:
  V případě brzkého data koncertu poté dle potřeby studium dalšího repertoáru, s ohledem na možné konkurzy do orchestrů a jiných hudebních institucí

 • SESTAVY BICÍCH NÁSTROJŮ:
  Zapojení multimediálních prvků do interpretace (recitace, stylizovaný pohyb, kostým, speciální osvětlení atd.) - Frederic Rzewski: To the Earth (Frederic Rzewski Brussels,1985), John Cage: One 4 (Henmar Press, 1990), Ivo Medek: Tamtamania (rukopis, nevydáno), Alois Piňos: Nomen omen (rukopis, nevydáno)
Literatura
  doporučená literatura
 • RACZ, Gyula. Handbuch der Schlagzeugpraxis. Wilhelmshaven, Verlag Florian Noetzel, 1982. ISBN 3795902495
  neurčeno
 • Dále dle výběru - literatura poskytující informace o autorech a skladbách do programových listů.
Výukové metody
Přednáška - individuální výuka
Metody hodnocení
Zápočet
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2024, léto 2025.