H601051l Hra na nástroj II - abs. projekt

Hudební fakulta
léto 2022
Rozsah
2/0. 16 kr. 16 z 32. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MgA. Martin Opršál (přednášející)
Kamil Slezák (přednášející)
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra bicích nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra bicích nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Absolvování předmětu Hra na nástroj I (bicí nástroje) v prvním ročníku navazujícího magisterského studia na HF JAMU, případně na jiné umělecké vysoké škole.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Osnova
 • Zimní semestr: návrh dramaturgie pro absolventské vystoupení.
  - melodické nástroje:
  - studium některého ze sólových Koncertů pro melodické nástroje, s doprovodem klavíru (viz studijní předmět #Studium repertoáru s klavírem"), nebo souboru bicích nástrojů (viz studijní předmět #Komorní hra"), nebo orchestru.
  - pro univerzální typy hráčů - N. Rosauro: Koncert pro marimbu (Pro Percussao, 1992), N. Rosauro: Koncert pro vibrafon (Pro Percussao, 1992), N. J. Živković: Koncert č. 1 (Musica Europea, nedatováno), D. Milhaud: Koncert pro marimbu a vibrafon (Enoch et Cie, 1948).
  - pro sólové typy hráčů - N. J. Živković: Koncert č. 2 (Musica Europea, 1997), K. Abe: Prism Rhapsody (Xebec Music Publ., 1995), A. Koppel: Koncert pro marimbu (Norsk Musikforlag, 1995), R. Kurka: Koncert pro marimbu (G. Schirmer, 1962), N. J. Živković: Uneven Souls (Musica Europea, 1992).
  - pro experimentálně založené typy hráčů - M. Miki: Koncert pro marimbu (Norsk Musikforlag, 1995), M. Miki: Marimba Spiritual (Ongaku No Tomo, 1989), T. Tanaka: #Sadlo" Concerto (Brandt Karlsruhe, 1997), R. R. Bennett: Koncert pro marimbu (Novello, 1998).

  - - sestavy bicích nástrojů:

  - využití speciálních, mnohdy vlastnoručně vyrobených bicích nástrojů, znějících objektů, hudební elektroniky, improvizace atd. nebo nástrojů méně neobvyklých, ale v kompozicích technicky náročných - Ivo Medek: Temporis Motio (rukopis, nevydáno), Mário Buzzi: Putování za moudrým datlem pro sady misek, trubek, templebloky, tympán, citeru a zvukové stopy (rukopis, nevydáno), Wlodzimierz Kotonski: Etuda na jedno uderzenie w talerz (PWM, Krakóv, 1963), Dan Dlouhý: 31/6 pro znějící objekt (rukopis, nevydáno), Karlheinz Stockhausen: Zyklus (Universal Edition, Sien, 1996), Helmut Lachenman: Intérieur (Editio Modern, München, 1967). Pro bicí nástroje a klavír např. Serge Baudo: Trois danses paiennes (Leduc, Paris, 1993).


  Letní semestr:
  - v návaznosti na předchozí studium, i v případě dramaturgie absolventského vystoupení, po konzultacích s pedagogem závěrečný výběr skladeb provede sám student (obhajoba zvolené dramaturgie bude součástí SZZ). Repertoár zvolit podle dosavadního individuální vývoje každého studenta (seznamy skladeb viz předchozí semestry), s důrazem na jeho co nejlepší prezentaci, dále pečlivý výběr prostředí pro absolventský projekt (vhodná akustika, dostatek prostoru na pódiu, místa pro publikum atd.).
  - s ohledem na délku vystoupení a náročnost skladeb dbát na ekonomický přístup k nácviku, jeho včasné zahájení a celkově podřídit veškeré dění tohoto semestru potřebě kvalitního a důstojného absolventského koncertu.
  - - melodické nástroje"
  - v případě brzkého data koncertu, poté dle potřeby studium dalšího repertoáru, s ohledem na možné konkurzy do orchestrů a jiných hudebních institucí

  - sestavy bicích nástrojů:
  - zapojení multimediálních prvků do interpretace (recitace, stylizovaný pohyb, kostým, speciální osvětlení atd.) - :Frederic Rzewski: To the Earth (Frederic Rzewski Brussels,1985), John Cage: One (Henmar Press, 1990), Ivo Medek: Tamtamania (rukopis, nevydáno), Alois Piňos: Nomen omen (rukopis, nevydáno)
Literatura
 • Racz, Gyula: Handbuch der Schlagzeugpraxis - Brandt Karlsruhe, 1997. info
 • Schott-Verlag: Neue Zeitschrift für Musik, Heft 6/96 Schlagwerk Schott. info
Výukové metody
Individuální výuka
. Rozvrh bude stanoven na začátku semestru po domluvě s pedagogem.
Metody hodnocení
Zápočet, SZZ
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Pro úspěšné ukončení předmětu je nutná účast ve výuce ve výši alespoň 80% a provedení absolvetského projektu v délce minimálně 70 minut (lze již v ZS)
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2023, léto 2024, léto 2025.