H40825 Management

Hudební fakulta
léto 2023
Rozsah
1/1/0. 2 kr. 2 z 2. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra hudební produkce – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební produkce – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Út 10:10–11:45 006
Předpoklady
Úspěšně ukončený první ročník studia bakalářského stupně.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky řízení subjektů podnikatelského i nepodnikatelského typu. Pochopení principů řízení na základě teoretických poznatků a rozvoj měkkých dovedností (soft skills).
Osnova
 • 1. Pojem management, management v (ne)ziskovém sektoru
 • 2. Vývojové trendy managementu
 • 3. Podstata a hranice organizace
 • 4. Organizování a organizační struktury
 • 5. Rozhodování
 • 6. Motivace
 • 7. Vedení a leadership
 • Soft skills:
 • Komunikace a vyjednávání
 • Práce v týmu
 • Analýza prostředí a práce s informacemi
Literatura
  povinná literatura
 • BLAŽEK, Ladislav. Management: organizování, rozhodování, ovlivňování. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 191 s. ISBN 978-80-247-3275-6.
 • Veber, Jaromír. Management : základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. Praha : Management Press. 2009. ISBN 978-80-7261-200-0. info
  doporučená literatura
 • Bednář, František: Management a marketing služeb, ISBN 80?85429?70?5. 1. vydání 2002. info
 • Armstrong, Michael. Management a leadership. Praha : Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2177-4. info
 • Plamínek, J. Synergický management, vedení, spolupráce a konflikty lidí ve firmách a týmech. 1.vyd. Praha: ARGO, 2000. ISBN 80-7203-258-5. info
 • Čakrt, M.: Typologie osobnosti pro manažery. Praha: Management Press, 1996. info
 • ROBBINS, Stephen P a Mary K COULTER. Management. 1. vyd. Praha: Grada, 2004, 600 s. ISBN 80-247-0495-1.
Výukové metody
Výukové formy: přednášky, cvičení
Výukové metody: Přednášky, cvičení/úkoly, diskuze, prezentace, seminární práce, týmová práce, práce s odbornými texty, obrazem, A/V, diskuzní metody.
Metody hodnocení
1. Prezentace na semináři
2. Test
3. Ústní zkouška
Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2024, léto 2025.