H40825 Management

Hudební fakulta
léto 2020
Rozsah
1/1/0. 2 kr. 2 z 2. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Vladimír Hřebíček (přednášející)
doc. Ing. MgA. Lucie Pešl Šilerová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra hudební produkce – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební produkce – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Čt 9:20–11:00 006
Předpoklady
Úspěšně ukončený první ročník studia bakalářského stupně.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky řízení subjektů podnikatelského i nepodnikatelského typu. Pochopení principů řízení na základě teoretických poznatků a rozvoj měkkých dovedností (soft skills).
Osnova
 • 1. Vymezení všeobecného managementu
 • 2. Vývojové trendy managementu v kontextu ekonomickém, sociálním a politickém (20. a 21. století)
 • 3. Podstata organizace
 • 4. Základní typy organizačních struktur, principy organizování
 • 5. Plánování a rozhodování
 • 6. Profil manažera, osobnostní charakteristiky a předpoklady pro úspěšný výkon manažerské funkce. Management x leadership.
 • 7. Motivace. Motivační nástroje, motivační systémy
 • 8. Základy strategického managementu
 • 9. Poznatky a zkušenosti z praxe (příp. exkurze/hostovaná přednáška)
 • Soft skills:
 • • Komunikování
 • • Vyjednávání
 • • Řešení problémů a konfliktů
 • • Management času
 • • Leadership
 • • Vedení
 • • Networking
Literatura
  povinná literatura
 • Veber, Jaromír. Management : základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. Praha : Management Press. 2009. ISBN 978-80-7261-200-0. info
 • BLAŽEK, Ladislav. Management: organizování, rozhodování, ovlivňování. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 191 s. ISBN 978-80-247-3275-6.
  doporučená literatura
 • Bednář, František: Management a marketing služeb, ISBN 80?85429?70?5. 1. vydání 2002. info
 • Armstrong, Michael. Management a leadership. Praha : Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2177-4. info
 • Plamínek, J. Synergický management, vedení, spolupráce a konflikty lidí ve firmách a týmech. 1.vyd. Praha: ARGO, 2000. ISBN 80-7203-258-5. info
 • Čakrt, M.: Typologie osobnosti pro manažery. Praha: Management Press, 1996. info
 • ROBBINS, Stephen P a Mary K COULTER. Management. 1. vyd. Praha: Grada, 2004, 600 s. ISBN 80-247-0495-1.
Výukové metody
Výukové formy: přednášky, cvičení
Výukové metody: Přednášky, cvičení/úkoly, diskuze, prezentace, seminární práce, týmová práce, práce s odbornými texty, obrazem, A/V, diskuzní metody.
Metody hodnocení
1. Recenze odborné publikace
2. Test
3. Ústní zkouška
Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, léto 2019, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024, léto 2025.