H40079l Dějiny a literatura nástroje I

Hudební fakulta
léto 2023
Rozsah
1/0/3. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. Mgr. Vladislav Bláha, ArtD. (přednášející)
MgA. Matěj Freml, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Vladislav Bláha, ArtD.
Katedra strunných nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra strunných nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úspěšné absolvování předmětu H40079z - Dějiny a literatura nástroje I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zprostředkování přehledu o vývoji kytary od jejího vzniku až po současnost. Student bude seznámen s významnými výrobci kytar, kytarovými školami a teoretickou i koncertní literaturou tak, aby mohl své znalosti plnohodnotně využít pro povolání interpreta a pedagoga hry na kytaru.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu:
1. mít komplexní přehled o představitelích kytary a loutny období baroka ve Francii, Anglii a Německu
2. schopen popsat díla a literaturu autorů období baroka spojená s kytarou a loutnou
3. znát české představitele a jejich kytarová díla období baroka
4. mít komplexní přehled o významných pedagogických dílech do roku 1780
5. schopen vyjmenovat předchůdce Víděňské školy v Itálii, Francii a Španělsku
Osnova
 • Obsahové zaměření:
 • Kytaristé a loutnisté období baroka ve Francii, Anglii a Německu
 • Díla a literatura období baroka
 • Česká díla období baroka
 • Významná pedagogická díla do roku 1780
 • Předchůdci Víděňské školy v Itálii, Francii a Španělsku
Literatura
  povinná literatura
 • Bláha, V.: Dějiny kytary s přihlédnutím k literatuře nástroje, 4. vyd.,. 4. Edice, ISBN 978-80-7460-146-0, Edice JAMU, Brno 2018
  doporučená literatura
 • Summerfield, M.: The Classical Guitar And Its Evolution, Players and Personalities since 1800
 • Grecos, J.: La guitarra flamenca, UME
 • Bellow, A.: The Illustrated History of the Guitar, Long Island,N.Y., USA 1960.
 • Turnbull, H.: The Guitar from the Renaissance to the Present Day, New York 1974
 • Klier, J.: Die Gitarre-Ein Instrument u.seine Geschichte, Bad Schessenried 1980
 • Päffgen, P.: Die Gitarre, Grundzüge Ihrer Entwicklung, B.Schott´s Söhne, Mainz 1998
Výukové metody
Přednáška, řízená diskuze
Metody hodnocení
Zkouška
Navazující předměty
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2023/H40079l