HF0031l Zpěv II

Hudební fakulta
léto 2022
Rozsah
0/3/7. 5 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. Mgr.art. Helena Kaupová (cvičící)
Mgr. MgA. Ivana Mikesková, Ph.D. (cvičící)
MgA. Zdeněk Plech (cvičící)
Natalia Romanová-Achaladze (cvičící)
doc. MgA. Zdeněk Šmukař (cvičící)
Tatiana Teslya (cvičící)
Garance
doc. MgA. Zdeněk Šmukař
Katedra kompozice a multimediální tvorby - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice a multimediální tvorby - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Absolvování daného předmětu v zimním semestru, aktivní přístup ke studiu, snaha o rozvoj dosavadních pěveckých dovedností.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Příprava ročníkového výstupu v délce min. 20 min., min. 2 vystoupení v předmětu Interpretační seminář. Snaha o další technicko- interpretační rozvoj posluchače. Příprava úkolů v ročníkových projektech studentů operní režie a ve Studiu Devítka po stránce pěvecké techniky a vokální interpretace.
Výstupy z učení
Veřejný ročníkový výstup v délce min. 20 min sestavený z písňového repertoáru a operních nebo oratorních árií dle vlastního výběru a technické vyspělosti. Posluchač program zpívá zpaměti.
Osnova
 • - v návaznosti na předcházející studium rozvoj umělecké osobnosti a technické vyspělosti studenta
 • - zdokonalování pěvecké techniky, vyrovnání hlasu v celém rozsahu, osvojení legata a základy ozdobného zpěvu
 • - výuka směřuje k dokonalému spojení rejstříků a vyrovnání rezonance, neutralizaci vokálů, výuce piana a pianissima, pohyblivosti hlasu dle hlasového oboru
 • - nácvik repertoáru se zaměřením k přípravě 20 min. vystoupení na veřejném koncertě
 • Repertoár - požadavky:
 • - 1-2 árie antiche, 1-2 operní árie
 • - 4-6 písní
 • - požadavek úplného zvládnutí dechových a artikulačních návyků, aby se student mohl intenzivněji věnovat interpretační stránce zvoleného repertoáru
 • - písně a árie volí pedagog podle svého uvážení, dostupných pramenů a technické vyspělosti studenta
Literatura
 • Husson, R. : La vox chantée. 1960. info
 • Reinecke, W. : Praktischer Leitfaden der Gesangs Pedagogik. Verlag von Dörffling, Lipsko 1927. info
 • Celetti, R. : Historie bel canta Praha 2000. info
 • Lašek, H. : I. Kriteria starovlašských škol, II. Zlatý věk pěveckého umění, III. Fundamentální principy starovlašských škol pěveckých (Tiskem Em. Stivína 1908)
Výukové metody
Individuální výuka, cvičení, heuristické metody, metody vytváření dovedností
Metody hodnocení
Klasifikovaný zápočet - udělený na základě předvedení požadovaného repertoáru před komisí.
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2023.