HF0031l Voice II

Faculty of Music
Summer 2022
Extent and Intensity
0/3/7. 5 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
doc. Mgr.art. Helena Kaupová (seminar tutor)
Mgr. MgA. Ivana Mikesková, Ph.D. (seminar tutor)
MgA. Zdeněk Plech (seminar tutor)
Natalia Romanová-Achaladze (seminar tutor)
doc. MgA. Zdeněk Šmukař (seminar tutor)
Tatiana Teslya (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. MgA. Zdeněk Šmukař
Composition and Multimedia Creation Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Composition and Multimedia Creation Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Absolvování daného předmětu v zimním semestru, aktivní přístup ke studiu, snaha o rozvoj dosavadních pěveckých dovedností.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Příprava ročníkového výstupu v délce min. 20 min., min. 2 vystoupení v předmětu Interpretační seminář. Snaha o další technicko- interpretační rozvoj posluchače. Příprava úkolů v ročníkových projektech studentů operní režie a ve Studiu Devítka po stránce pěvecké techniky a vokální interpretace.
Learning outcomes (in Czech)
Veřejný ročníkový výstup v délce min. 20 min sestavený z písňového repertoáru a operních nebo oratorních árií dle vlastního výběru a technické vyspělosti. Posluchač program zpívá zpaměti.
Syllabus (in Czech)
 • - v návaznosti na předcházející studium rozvoj umělecké osobnosti a technické vyspělosti studenta
 • - zdokonalování pěvecké techniky, vyrovnání hlasu v celém rozsahu, osvojení legata a základy ozdobného zpěvu
 • - výuka směřuje k dokonalému spojení rejstříků a vyrovnání rezonance, neutralizaci vokálů, výuce piana a pianissima, pohyblivosti hlasu dle hlasového oboru
 • - nácvik repertoáru se zaměřením k přípravě 20 min. vystoupení na veřejném koncertě
 • Repertoár - požadavky:
 • - 1-2 árie antiche, 1-2 operní árie
 • - 4-6 písní
 • - požadavek úplného zvládnutí dechových a artikulačních návyků, aby se student mohl intenzivněji věnovat interpretační stránce zvoleného repertoáru
 • - písně a árie volí pedagog podle svého uvážení, dostupných pramenů a technické vyspělosti studenta
Literature
 • Husson, R. : La vox chantée. 1960. info
 • Reinecke, W. : Praktischer Leitfaden der Gesangs Pedagogik. Verlag von Dörffling, Lipsko 1927. info
 • Celetti, R. : Historie bel canta Praha 2000. info
 • Lašek, H. : I. Kriteria starovlašských škol, II. Zlatý věk pěveckého umění, III. Fundamentální principy starovlašských škol pěveckých (Tiskem Em. Stivína 1908)
Teaching methods (in Czech)
Individuální výuka, cvičení, heuristické metody, metody vytváření dovedností
Assessment methods (in Czech)
Klasifikovaný zápočet - udělený na základě předvedení požadovaného repertoáru před komisí.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (Summer 2022, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2022/HF0031l