H70092l Základy jazzového klavíru I

Hudební fakulta
léto 2022
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Vít Křišťan (přednášející)
Lubomír Šrámek (přednášející)
MgA. Jiří Levíček (přednášející)
Cyrille Alexandre Oswald (přednášející)
Jiří Slavík (přednášející)
Garance
MgA. Jiří Levíček
Katedra jazzové interpretace - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra jazzové interpretace - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
EVER ( H70092z Základy jazzového klavíru I )
Přijetí ke studiu u přijímacích zkoušek a úspěšné absolvovoání tohoto předmětu v zimním semestru
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu ve druhém semestru je upevnit správné návyky hry na nástroj. Nadále je kladen důraz na správné držení ruky, uvolněnost aparátu. Studium ve druhém semestru je zaměřeno na základní prstoklady v rámci durových a mollocých stupnic a rozkladů kvintakordů. V jazzové části pak na čtyřhlasé sazby (voicings) a vedení hlasů v rámci harmonie, především v rámci schématu II - V - I.
Výstupy z učení
Student je schopen:
- hrát durové a mollové stupnice a základní rozklady kvintakordů správným prstokladem a s uvolněným pohybovým aparátem;
- v tempu jednoduše doprovodit podle akordických značek při užívání dvouhlasé sazby v pravé ruce a jednoduché basové linky v levé;
- aplikovat základní čtyřhasou sazbu v rámci schématu II - V - I, a také v jednoduššších jazzových standardech.
Osnova
  • Uvolňovací cvičení
  • Prstoklady durových a mollových stupnic
  • Prstoklady rozkladů durových a mollových kvintakordů
  • Vedení basové linky v levé ruce
  • Základní schémata doprovodů
  • Aplikace čtyřhlasých sazeb v rámci II - V - I
Výukové metody
Forma výuky: cvičení - individuální výuka
Metody výuky: individuální přístup dle technické úrovně studenta, samostatná práce studenta
Metody hodnocení
Zápočet
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2023, léto 2024.