H70085Al Klasická interpretace I

Hudební fakulta
léto 2022
Rozsah
1/0/0. 1 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MgA. Pavel Zlámal, Ph.D. (přednášející)
MgA. Matěj Freml, Ph.D. (přednášející)
MgA. Martin Kleibl, MA, Ph.D. (přednášející)
doc. MgA. Robert Kozánek (přednášející)
MgA. Vojtěch Novotný (přednášející)
doc. Mgr. Vladimíra Sláviková (přednášející)
MgA. Marek Švestka, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. MgA. Martin Opršál
Katedra bicích nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra bicích nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
EVER ( H70085Az Klasická interpretace I )
Splnění podmínek přijímacího řízení oboru Jazzová interpretace a přijetí k bakalářskému studiu na HF JAMU.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Rozvíjení dovedností v interpretačních technikách klasické hudby pomocí interpretace vybraného repertoáru. Uplatnění hudebního myšlení a interpretace klasické hudby v jazzu a populární hudbě.
Výstupy z učení
Student je obeznámen s relevantními rozdíly v interpretaci jazzové a klasické hudby:
- tvorba tónu;
- rytmus;
- frázování;
- fixace na notový zápis;
- harmonie.
Osnova
  • Interpretace vybraného klasického repertoáru, při níž si student uvědomuje rozdíly mezi jazzovou a klasickou interpretací v základních součástech hudebního vyjádřeni:
    Tvorba tónu
  • Odlišnosti ve frázování
  • Rytmické odchylky způsobené rozdílným cítěním klasické a jazzové hudby
  • Důslednost ve čtení notového zápisu v klasické hudbě
  • Harmonická stavba
Literatura
  • ROSS, Alex. Zbývá jen hluk. Argo Praha, 2011.
  • NAVRÁTIL, Miloš. Nástin vývoje evropské hudby 20. století. Montanex Ostrava, 1996.
Výukové metody
Přednáška - individuální výuka
Metody hodnocení
Zkouška
Účast ve výuce minimálně 70%
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2023, léto 2024, léto 2025.