H70085Az Klasická interpretace I

Hudební fakulta
zima 2023
Rozsah
1/0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Matěj Freml, Ph.D. (přednášející)
MgA. Martin Kleibl, MA, Ph.D. (přednášející)
doc. MgA. Robert Kozánek (přednášející)
MgA. Vojtěch Novotný (přednášející)
doc. Mgr. Vladimíra Sláviková (přednášející)
doc. MgA. Zdeněk Šmukař (přednášející)
MgA. Marek Švestka, Ph.D. (přednášející)
MgA. Pavel Zlámal, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. MgA. Martin Opršál
Katedra bicích nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra bicích nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
EVER ( H70085Al Klasická interpretace I )
Splnění podmínek přijímacího řízení oboru Jazzová interpretace a přijetí k bakalářskému studiu na HF JAMU.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seznamování s interpretačními technikami klasické hudby pomocí interpretace vybraného repertoáru. Uplatnění hudebního myšlení a interpretace klasické hudby v jazzu a populární hudbě.
Výstupy z učení
Student je obeznámen s relevantními rozdíly v interpretaci jazzové a klasické hudby:
- tvorba tónu;
- rytmus;
- frázování;
- fixace na notový zápis;
- harmonie.
Osnova
 • Interpretace vybraného klasického repertoáru, při níž si student uvědomuje rozdíly mezi jazzovou a klasickou interpretací v základních součástech hudebního vyjádřeni:
  Tvorba tónu
 • Odlišnosti ve frázování
 • Rytmické odchylky způsobené rozdílným cítěním klasické a jazzové hudby
 • Důslednost ve čtení notového zápisu v klasické hudbě
 • Harmonická stavba
Literatura
 • ROSS, Alex. Zbývá jen hluk. Argo Praha, 2011.
 • NAVRÁTIL, Miloš. Nástin vývoje evropské hudby 20. století. Montanex Ostrava, 1996.
Výukové metody
Přednáška - individuální výuka
Metody hodnocení
Zápočet
Účast ve výuce minimálně 70%
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2023/H70085Az