H60196l Kompozice I

Hudební fakulta
léto 2022
Rozsah
0/2. 15 kr. 15 z 30. Ukončení: kz.
Vyučující
Mgr. Zbyněk Matějů (přednášející)
prof. Ing. Ivo Medek, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra kompozice a multimediální tvorby - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice a multimediální tvorby - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úspěšně uzavřený předchozí semestr.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Tvorba kompozic pro nástrojové skupiny, nebo vokálně instrumentální soubory, které student dosud nevyzkoušel. Vytvoření autorského záměru absolventského projektu, skladby pro velký orchestr, případně alternativní projekty - hudebně dramatické dílo, kompozice pro akustické a elektronické nástroje atd. (posoudí katedra) a jeho postupná realizace

Výstupy z učení
Vytvoření nových skladeb pro různá vokálně-instrumentální obsazení.
Osnova
 • Tvorba skladeb s použitím současných kompozičních technik pro vybraná vokální a instrumentální, nebo vokálně-instrumentální obsazení, která student ještě nevyzkoušel, Koncepce absolventského projektu a diplomové práce.

  - Vytvoření rozměrnější jednověté nebo cyklické kompozice pro nástrojovou skupinu, nebo vokálně-instrumentální seskupení s jiným okruhem nástrojů či hlasů, které student dosud nepoužil ve svých předchozích kompozicích
  - Vytvoření nejméně 1 elektroakustické kompozice, případně v kombinaci s akustickým nástrojem, či hlasem
  - Vytvoření scénické hudby pro divadelní představení podle nabídky Divadelní fakulty JAMU (případně jiné divadelní scény, filmového nebo televizního studia a d.)
  - Vypracování tvůrčího projektu, ve kterém by měly být vyjádřeny obsahové záměry, uspořádání formy, stanoveno nástrojové obsazení a selektována kompoziční technika
  - Postupné vytváření jednotlivých objektů, ověřování možností řešení jednotlivých parametrů díla, sestavní formových celků a jejich instrumentace atd.
  - Analýzy orchestrálních skladeb českých i světových soudobých skladatelů vytvořených v posledních desetiletích vhodných pro konfrontaci autorského záměru studenta s aktuální světovou hudební tvorbou
Literatura
 • Nové cesty hudby, sborník studií o novodobých skladebných směrech a vědeckých pohledech na hudbu, Editio Supraphon Praha, Bratislava, 1970. info
 • Řada Musik-Konzepte, Edition Text+ Kritik Verlag München. info
 • Sborníky Živá hudba, HAMU Praha. info
 • Hudba na pomezí, Panton Praha, 1991. info
 • HIS VOICE - hudební revue. info
 • Ištvan Miloslav: Poznámky k soudobé hudební formě a rytmu, JAMU, Brno 1978. info
 • Ištvan Miloslav: Jednohlas v soudobé hudbě, JAMU Brno, 1989. info
 • Ištvan Miloslav: Struktura a tvar hudebního objektu, JAMU Brno, 1978. info
 • Špelda Antonín: Hudební akustika, SPN, Praha 1978. info
 • Marek Zdeněk, Faltus Leoš: K sémantické analýze hudebního díla, SPN Praha, 1982. info
 • Medek Ivo: Procesualita v Hudbě, JAMU Brno, 1998. info
 • Parsch Arnošt, Piňos Alois, Šťastný Jaroslav: Tranference hudebních elementů v kompozicích současných skladatelů, JAMU Brno, 2003. info
Výukové metody
individuální výuka
Metody hodnocení
klasifikovaný zápočet+klasifikovaný zápočet
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2022/H60196l