H60164Nl Interpretační seminář I

Hudební fakulta
léto 2022
Rozsah
1/0/0. 1 kr. 1 z 2. Ukončení: z.
Vyučující
Robert Kružík (přednášející)
prof. MgA. Blanka Juhaňáková, ArtD. (přednášející)
Garance
Katedra kompozice a multimediální tvorby - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice a multimediální tvorby - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
úspěšné vykonání přijímací zkoušky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
- umělecká orientace studentů, rozvíjení - schopnosti zaujmout samostatný názor, konfrontace dirigentských výkonů v domácím i světovém měřítku - hodnocení významných hudebních událostí z - pohledu dirigenta

Osnova
 • Orientace studentů , rozvíjení schopnosti hodnocení , schopnost zaujmout vlastní názor a formulovat jej.

  - vystoupení jednotlivých studentů 1. ročníku, při kterém každý předvede vlastní výběr nahrávek reprezentativních výkonů domácích i světových dirigentů orchestru/sboru s komentářem: zdůvodnění výběru, hodnocení způsobu pojetí a interpretace děl
  aktivní účast v diskusi, ve které vyjadřují studenti i pedagogové svoje stanoviska k předvedeným výkonům a souvisejícím problémům Samostatné referáty studentů 1. ročníku zaměřené
  na hodnocení vystoupení orchestrálních či sborových těles
  při významných hudebních událostech během stávající koncertní sezóny v Brně, případně v jiných městech v ČR (Moravský podzim, sezóna Státní filharmonie Brno a d.)
  - aktivní účast v diskusi, ve které vyjadřují studenti i pedagogové svoje stanoviska k probíraným tématům
Literatura
 • Gojowy D.: Schostakovitsch, Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg 1983. info
 • Häusler, J.: Musik im 20. Jahrhundert von Schönberg zu Penderecki, Carl Schünemann Verlag, Bremen 1969. info
 • Vysloužil J.: Hudobníci 20. storočia, ŠHV, Bratislava 1964. info
 • Štědroň, M. : Leoš Janáček a hudba 20. století, Nakladatelství a vydavatelství Nauma, Brno 1998. info
 • Prameny: Partitury a nahrávky skladeb, programy, komentáře, kritické ohlasy, recenze. info
Výukové metody
řízená diskuse, praktické ověřování získaných
vědomostí
Metody hodnocení
zápočet
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2022/H60164Nl