H60164Nl Interpretační seminář I

Hudební fakulta
léto 2018
Rozsah
1/0/0. 1 kr. 1 z 2. Ukončení: z.
Vyučující
prof. Rostislav Hališka (přednášející)
Garance
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
každé liché pondělí 13:30–14:15 003, každé liché pondělí 14:20–15:05 003
Předpoklady
EVER ( H60164Nz Interpretační seminář I )
úspěšné vykonání přijímací zkoušky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
- umělecká orientace studentů, rozvíjení - schopnosti zaujmout samostatný názor, konfrontace dirigentských výkonů v domácím i světovém měřítku - hodnocení významných hudebních událostí z - pohledu dirigenta

Osnova
 • Orientace studentů , rozvíjení schopnosti hodnocení , schopnost zaujmout vlastní názor a formulovat jej.

  - vystoupení jednotlivých studentů 1. ročníku, při kterém každý předvede vlastní výběr nahrávek reprezentativních výkonů domácích i světových dirigentů orchestru/sboru s komentářem: zdůvodnění výběru, hodnocení způsobu pojetí a interpretace děl
  aktivní účast v diskusi, ve které vyjadřují studenti i pedagogové svoje stanoviska k předvedeným výkonům a souvisejícím problémům Samostatné referáty studentů 1. ročníku zaměřené
  na hodnocení vystoupení orchestrálních či sborových těles
  při významných hudebních událostech během stávající koncertní sezóny v Brně, případně v jiných městech v ČR (Moravský podzim, sezóna Státní filharmonie Brno a d.)
  - aktivní účast v diskusi, ve které vyjadřují studenti i pedagogové svoje stanoviska k probíraným tématům
Literatura
 • Gojowy D.: Schostakovitsch, Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg 1983. info
 • Häusler, J.: Musik im 20. Jahrhundert von Schönberg zu Penderecki, Carl Schünemann Verlag, Bremen 1969. info
 • Vysloužil J.: Hudobníci 20. storočia, ŠHV, Bratislava 1964. info
 • Štědroň, M. : Leoš Janáček a hudba 20. století, Nakladatelství a vydavatelství Nauma, Brno 1998. info
 • Prameny: Partitury a nahrávky skladeb, programy, komentáře, kritické ohlasy, recenze. info
Výukové metody
řízená diskuse, praktické ověřování získaných
vědomostí
Metody hodnocení
zápočet
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2019, léto 2020, léto 2021.