HF1025l Sonicko-akordické metody v elektroakustické kompozici

Hudební fakulta
léto 2021
Rozsah
2/0/2. 2 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
MgA. Petr Pařízek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D.
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Úspěšné absolvování předmětu H…..z Sonicko-akordické metody v elektroakustické kompozici.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zdůraznit společné znaky přístupu akordického a sonického, prakticky aplikovat souvislosti mezi zvukovými barvami a tónovými soustavami, upozornit na akordické systémy inspirované sonickými metodami, a v závěru propojit metody z obou oblastí k vytvoření sonicko-akordické kompozice. Problematika alternativních ladění je zde probírána primárně z hlediska srovnávání akordického a sonického přístupu ke kompozici, nikoli z hlediska obecných kompozičních možností.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
v praxi využít společných znaků z akordické a ze sonické oblasti,
použít tónový materiál k utvoření materiálu témbrálního nebo naopak,
stručně popsat možnosti sonicko-akordických tónových systémů,
komplementárně střídat sonický a akordický přístup při vlastní kompozici.
Osnova
 • Praktické využití vytemperování intervalu.
 • Frekvenční analýza melodických a harmonických postupů.
 • Stručný přehled dvojrozměrných systémů ladění.
 • Hledání akordických postupů typických pro zvolené ladění.
 • Diatonické a chromatické kroky v nestandardních harmonických systémech.
 • Proměna barvy zvuku na množinu tónů a naopak.
 • Volba tónového terénu s ohledem na filtr a naopak.
 • Konstrukce stupnic na základě barvy zvuku.
 • Aplikace rázů při volbě zvukových barev nebo druhu ladění.
 • Aplikace frekvenčního posunu k rozšíření intervalových a témbrálních možností.
Výukové metody
Přednáška. Hromadná výuka.Klasifikovaný zápočet.
Metody hodnocení
Klasifikovaný zápočet. Hodnocení je uděleno za splnění některého z uvedených požadavků dle vlastního výběru:
tvorba krátké kompozice v rozsahu přibližně 3 minut) a vysvětlení použitých postupů,
napsání seminární práce v rozsahu min. 5 stran na zadané téma,
za ústní nebo písemné přezkoušení znalostí, získaných za oba semestry.
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2021/HF1025l