HF0040l Jevištní/scénická praxe I

Hudební fakulta
léto 2021
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Václav Málek (cvičící)
doc. Alena Vaňákova (cvičící)
Garance
doc. Alena Vaňákova
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Uzavřený zimní semestr předmětu Jevištní/scénická praxe I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je praktické zvládnutí a zabezpečení vlastního malého projektu po technické stránce - scénografie, světla, zvuk.
Výstupy z učení
Student:
- připraví a zrežíruje vlastní scénický projekt malého rozsahu (30 min.) ve Studiu Devítka HF JAMU; součástí projektu je zaškolení do obsluhy jevištních technologií na 09, technické a organizační zabezpečení a řízení týmu spolupracovníků.
Osnova
 • Příprava projektu - technické zpracování záměru.
 • Sestavení týmu - manažeři, osvětlovač/technolog, výtvarník.
 • Seznámení s technologiemi ve Studiu Devítka HF JAMU - jevištní technika, světla, zvuk.
 • Technické a osvětlovací zkoušky.
 • Kostýmové zkoušky.
 • Asistence režie a inspice v Komorní opeře dle jejího dramaturgického a hracího plánu.
 • Exkurze v profesionálních divadlech dle aktuálních možností.
Literatura
 • Doc. Mgr. Jan Kolegar: Historie scénické technologie skriptum, JAMU 2001. info
 • HONZL, Jindřich 1956, Hierarchie divadelních prostředků, in týž: K novému významu umění, Praha. info
 • Marek Tichý: Světlo v divadle a filmu, bakalářská práce FAMU 1996. info
Výukové metody
Průběžná realizace projektu pod vedením pedagoga operní režie, konzultace; samostatná práce studentů v rámci přípravného a zkouškového procesu projektu.
Metody hodnocení
Zápočet. Podmínkou pro získání zápočtu je 70% účast ve výuce a aktivní účast na jevištních zkouškách a konzultacích s pedagogem ve všech fázích projektu; závěrečná písemná zpráva obsahující vyhodnocení průběhu realizace projektu.
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2021/HF0040l