HF0040l Jevištní/scénická praxe I

Faculty of Music
Summer 2021
Extent and Intensity
0/1/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Mgr. Václav Málek (seminar tutor)
doc. Alena Vaňákova (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. Alena Vaňákova
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
Uzavřený zimní semestr předmětu Jevištní/scénická praxe I.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je praktické zvládnutí a zabezpečení vlastního malého projektu po technické stránce - scénografie, světla, zvuk.
Learning outcomes (in Czech)
Student:
- připraví a zrežíruje vlastní scénický projekt malého rozsahu (30 min.) ve Studiu Devítka HF JAMU; součástí projektu je zaškolení do obsluhy jevištních technologií na 09, technické a organizační zabezpečení a řízení týmu spolupracovníků.
Syllabus (in Czech)
 • Příprava projektu - technické zpracování záměru.
 • Sestavení týmu - manažeři, osvětlovač/technolog, výtvarník.
 • Seznámení s technologiemi ve Studiu Devítka HF JAMU - jevištní technika, světla, zvuk.
 • Technické a osvětlovací zkoušky.
 • Kostýmové zkoušky.
 • Asistence režie a inspice v Komorní opeře dle jejího dramaturgického a hracího plánu.
 • Exkurze v profesionálních divadlech dle aktuálních možností.
Literature
 • Doc. Mgr. Jan Kolegar: Historie scénické technologie skriptum, JAMU 2001. info
 • HONZL, Jindřich 1956, Hierarchie divadelních prostředků, in týž: K novému významu umění, Praha. info
 • Marek Tichý: Světlo v divadle a filmu, bakalářská práce FAMU 1996. info
Teaching methods (in Czech)
Průběžná realizace projektu pod vedením pedagoga operní režie, konzultace; samostatná práce studentů v rámci přípravného a zkouškového procesu projektu.
Assessment methods (in Czech)
Zápočet. Podmínkou pro získání zápočtu je 70% účast ve výuce a aktivní účast na jevištních zkouškách a konzultacích s pedagogem ve všech fázích projektu; závěrečná písemná zpráva obsahující vyhodnocení průběhu realizace projektu.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught: every week.

 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2021/HF0040l