HF0037l Režie I / přednáška

Hudební fakulta
léto 2021
Rozsah
2/0/3. 3 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. Mgr. Václav Málek (přednášející)
MgA. Tomáš Studený, Ph.D. (přednášející)
doc. Alena Vaňákova (přednášející)
Garance
doc. Alena Vaňákova
Katedra kompozice a multimediální tvorby - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice a multimediální tvorby - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úspěšně zakončený zimní semestr klasifikovaným zápočtem.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohloubení teoretických znalostí získaných v zimním semestru a orientace v divadelní režii po praktické stránce. Objasnění struktury režijního díla. Zvládnutí vlastního malého režijního projektu v rámci Studia Devítka HF JAMU
Výstupy z učení
Absolvent předmětu je schopen:
- pracovat s klavírním výtahem
- identifikovat a sestavit tvůrčí tým
- spolupracovat se členy týmu
- vytvořit režijní knihu
- koncipovat tzv. mizanscény (prostorově pohybové kompozice hereckých akcí)
- vytvoření/režie vlastního malého scénického projektu
Osnova
 • Klavírní výtah - základní materiál pro práci operního režiséra. Režijní poznámky v klavírním výtahu.
 • Členové tvůrčího týmu inscenace: výtvarník, resp. výtvarníci, choreograf, sbormistr, dirigent, light designer ad.
 • Postavení jednotlivých členů týmu a jejich úkoly.
 • Režijní kniha a její obsah - popis inscenace, režijní poznámky. Údaje o pohybu a přechodech herců, světelné změny, pohyb scénických prvků (dekorace apod.), práce s rekvizitami.
 • Způsoby zápisu - grafický, slovní.
 • Specifika režijní knihy zapsané v klavírním výtahu.
 • Režie vlastního malého režijního projektu. Komponovaný pořad na zadané operní árie v délce 15 až 20 minut
Literatura
  doporučená literatura
 • VELTRUSKÝ, Jiří 1994, Příspěvky k teorii divadla, Praha, Divadelní ústav 1999, Drama jako básnické dílo, Brno, Host. info
  neurčeno
 • Langer, S. : Kapitoly o režii. Pokus o nástin moderní režie. Praha, 1920. info
 • Pavlovský, P. a kol. Základní pojmy divadla - teatrologický slovník. Praha: Nakladatelství Libri a Národní divadlo, 2004. ISBN 80-7277-194-9. info
 • Vostrý, Jaroslav: Režie je umění. AMU, Praha 2001. info
Výukové metody
Přednášky, práce na konkrétním projektu, pásmo árií, konzultace přípravných prací projektu.
Metody hodnocení
Klasifikovaný zápočet - komisionální
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2022, léto 2023.