HF0037l Režie I / přednáška

Faculty of Music
Summer 2021
Extent and Intensity
2/0/3. 3 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
doc. Mgr. Václav Málek (lecturer)
MgA. Tomáš Studený, Ph.D. (lecturer)
doc. Alena Vaňákova (lecturer)
Guaranteed by
doc. Alena Vaňákova
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
Úspěšně zakončený zimní semestr klasifikovaným zápočtem.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je prohloubení teoretických znalostí získaných v zimním semestru a orientace v divadelní režii po praktické stránce. Objasnění struktury režijního díla. Zvládnutí vlastního malého režijního projektu v rámci Studia Devítka HF JAMU
Learning outcomes (in Czech)
Absolvent předmětu je schopen:
- pracovat s klavírním výtahem
- identifikovat a sestavit tvůrčí tým
- spolupracovat se členy týmu
- vytvořit režijní knihu
- koncipovat tzv. mizanscény (prostorově pohybové kompozice hereckých akcí)
- vytvoření/režie vlastního malého scénického projektu
Syllabus (in Czech)
 • Klavírní výtah - základní materiál pro práci operního režiséra. Režijní poznámky v klavírním výtahu.
 • Členové tvůrčího týmu inscenace: výtvarník, resp. výtvarníci, choreograf, sbormistr, dirigent, light designer ad.
 • Postavení jednotlivých členů týmu a jejich úkoly.
 • Režijní kniha a její obsah - popis inscenace, režijní poznámky. Údaje o pohybu a přechodech herců, světelné změny, pohyb scénických prvků (dekorace apod.), práce s rekvizitami.
 • Způsoby zápisu - grafický, slovní.
 • Specifika režijní knihy zapsané v klavírním výtahu.
 • Režie vlastního malého režijního projektu. Komponovaný pořad na zadané operní árie v délce 15 až 20 minut
Literature
  recommended literature
 • VELTRUSKÝ, Jiří 1994, Příspěvky k teorii divadla, Praha, Divadelní ústav 1999, Drama jako básnické dílo, Brno, Host. info
  not specified
 • Langer, S. : Kapitoly o režii. Pokus o nástin moderní režie. Praha, 1920. info
 • Pavlovský, P. a kol. Základní pojmy divadla - teatrologický slovník. Praha: Nakladatelství Libri a Národní divadlo, 2004. ISBN 80-7277-194-9. info
 • Vostrý, Jaroslav: Režie je umění. AMU, Praha 2001. info
Teaching methods (in Czech)
Přednášky, práce na konkrétním projektu, pásmo árií, konzultace přípravných prací projektu.
Assessment methods (in Czech)
Klasifikovaný zápočet - komisionální
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Summer 2022.
 • Enrolment Statistics (Summer 2021, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2021/HF0037l