HF0025l Mikrointervalové systémy

Hudební fakulta
léto 2021
Rozsah
1/1/2. 2 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
MgA. Petr Pařízek, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Mario Buzzi, Ph.D.
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Úspěšné absolvování předmětu HF0025z Mikrointervalové systémy.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je ozřejmit souvislost mezi stupnicí a zvoleným laděním, upozornit na možnosti různých ladění v kontextu soudobé hudby, prezentovat nové možnosti akordického komponování. Problematika temperování je probírána z hlediska akordických a případně funkčně harmonických možností jednotlivých ladění, nikoli z hlediska jejich vlastností melodických.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
poznat základní vztahy mezi zvoleným laděním a tvořenými stupnicemi,
definovat základní akordické možnosti stěžejních dvojrozměrných ladění,
ovládat způsob zápisu stupnic užívaný programem Scala.
Osnova
 • Řetězce rozšířených kvint.
 • Schisma a schismatická záměna.
 • Enharmonické kompozice Nicoly Vicentina.
 • Moderní užívání přirozené intonace (Partch, Forró, Twining, Rodgers, Gann, Doty atd.).
 • Nestandardní rovnoměrné dělení oktávy (na 22 kroků, na 34, na 53, na 72 atd.).
 • Nově objevené dvojrozměrné systémy (Hanson, Miracle, Porcupine, Pajara atd.).
 • Autoři hudby, tvořené v nových harmonických systémech (Erlich, Smith, Taylor, Pařízek atd.).
 • Neoktávová ladění (Bohlen-Pierce, Carlos Alpha/Beta/Gamma, řada harmonických tónů atd.).
 • Ladění, zohledňující použitý témbr (tvorba Williama Setharese), ladění expandovaná nebo komprimovaná.
 • Program Scala, jeho zápis stupnic, zápis hudebních sekvencí a jejich převod do MIDI dat.
Výukové metody
Přednáška, cvičení. Hromadná výuka.
Metody hodnocení
Klasifikovaný zápočet. Hodnocení je uděleno za splnění některého z uvedených požadavků dle vlastního výběru:
tvorba krátké kompozice v rozsahu přibližně 3 minut) a vysvětlení použitých ladění a stupnic,
napsání seminární práce v rozsahu min. 5 stran na zadané téma,
za ústní nebo písemné přezkoušení znalostí, získaných za oba semestry.
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2021/HF0025l