H75017l Marketingová komunikace v hudebním umění

Hudební fakulta
léto 2021
Rozsah
1/1/0. 2 kr. 2 z 4. Ukončení: kz.
Vyučující
MgA. Daniela Peclová (přednášející)
Garance
Katedra hudební produkce - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební produkce - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Po 17:40–20:05 111
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti získají přehled o nástrojích marketingového komunikačního mixu a dokážou do něho umístit marketingovou komunikaci, porozumí integrované komunikaci v rámci hudebního umění a průmyslu a budou připraveni samostatně řešit náročné úkoly.

Osnova


  • Přehled nástrojů, technik a aplikací forem marketingové komunikace v hudebním umění - reklama, public relations, sponzoring, podpora prodeje, direkt marketing, komunikace v místě prodeje, osobní prodej, výstavy a veletrhy. Vytváření, image a pozice značky, image a jména umělce, uměleckého produktu, pořadu, komunikace mezi organizacemi v kultuře (B2B), internetová a mezinárodní komunikace, mediální plánování, tvorba rozpočtů, stanovování cílů marketingové komunikace, definice, určení a práce s cílovými skupinami. Osobnost marketingového specialisty v hudebním umění a průmyslu, tvořivost a kreativita v praxi. Praktická aplikace osvojených znalostí na konkrétních cvičeních a úkolech.
Výukové metody
Přednášky a cvičení
Metody hodnocení
Klasifikovaný zápočet
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2019, léto 2020, léto 2022, léto 2023, léto 2024.