H75012l Baroque/classical chamber music

Faculty of Music
Summer 2021
Extent and Intensity
0/6/0. 2 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
Michaela Šikulová Ambrosi, MMus, Ph.D. (lecturer)
MgA. Anežka Drozdová (lecturer)
doc. MgA. BcA. et BcA. Martin Hroch, Ph.D., MBA, LL.M. (lecturer)
MgA. Michaela Koudelková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Early Music Subjects – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Early Music Subjects – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Předmět umožní posluchačkám a posluchačům se blíže seznámit s historicky poučenou interpretací hudby starších stylových období. Je primárně určen posluchačkám a posluchačům, kteří se touto hudbou již zabývají. Uvedou v něm v praxi znalosti získané v předmětech Interpretace staré hudby a dalších souvisejících předmětů. Na začátku semestru budou sestaveny ansámbly a určen repertoár. Semestr bude uzavřen koncertem. UPOZORNĚNÍ: Tento předmět je určen pouze těm, kteří se chtějí aktivně problematikou zabývat nebo by se rádi s touto problematikou seznámili.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 20 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/20, only registered: 0/20
fields of study / plans the course is directly associated with
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 2 z 4.
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2022, Summer 2023, Summer 2024, Summer 2025.
  • Enrolment Statistics (Summer 2021, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2021/H75012l