H75012l Baroque and Neo-classical chamber music

Faculty of Music
Summer 2015
Extent and Intensity
0/6. 2 credit(s). Recommended Type of Completion: z (credit). Other types of completion: graded credit.
Teacher(s)
MgA. Ilona Růčková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Early Music Subjects - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Early Music Subjects - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H75012z Baroque and Neo-classical chamber music )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 47 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Předmět umožní studentům seznámit se s historicky poučenou interpretací starší hudby, konkrétně z období klasicismu a raného romantismu. Uvedou v něm v praxi znalosti získané v předmětech Interpretace staré hudby a dalších souvisejících předmětů. Pod vedením specialistů v oboru stará hudba využijí k interpretaci nástroje v majetku školy (historický fagot, traverso, smyčce, kladívkový klavír).
Výuka bude probíhat pravidelně každý týden a její součástí bude týdenní kurs ve spolupráci se JOA (tzv. projekt Abbaye) v lednu 2014.
Na začátku semestru budou sestaveny ansámbly a určen repertoár.
Semestr bude uzavřen koncertem studentů.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Credit evaluation note: 2 z 4.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.
  • Enrolment Statistics (Summer 2015, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2015/H75012l